12. zasedání Finančního výboru

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v místnosti č. 611.
Štefánikova 13, 15

 

Program zasedání