11. zasedání Školského výboru

Zasedání se bude konat od 16 hodin v místnosti č. 603.
Štefánikova 13, 15

Program zasedání