15. zasedání Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

Zasedání se bude konat od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 614.

Program zasedání