11. zasedání Komise majetku a obchodních aktivit

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 611, Štefánkova 13-15.

Program zasedání