11. zasedání Finančního výboru

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13-15.

Program zasedání