10. zasedání Výboru pro územní rozvoj

Zasedání se bude konat od 16 hodin v místnosti č. 603.
Štefánikova 13,15

 

Program zasedání