10. zasedání Školského výboru

Zasedání se bude konat od 16 hodin v místnosti č. 619.
Štefánikova 13, 15

Program zasedání