12. zasedání Redakční rady

Zasedání se bude konat od 15.00 hod. v zasedací místnosti č. 614 na adrese Štefánikova 13, 15.

Program zasedání