12. zasedání Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy

Zasedání se bude konat od 16 hodin v místnosti č. 611, Štefánikova 13-15.

Program zasedání