7. zasedání Finančního výboru

Zasedání se bude konat od 16 hodin v zasedací místnosti ZMČ, Štefánikova 13, 15.

 

Program zasedání