1. zasedání Školského výboru

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 330, (3. patro, náměstí 14. října, 1381/4).

Program zasedání