1. zasedání Kontrolního výboru

P O Z V Á N K A na 1. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5.

Koná se v úterý dne 4. prosince 2018 od 16.00 hod., v zasedací místnosti č. 614, 6. patro na ÚMČ Praha 5

P R O G R A M:

  1. Schválení programu 1. zasedání
  2. Volba ověřovatele zápisu 1. zasedání
  3. Představení členů
  4. Jednací řád výboru
  5. Kontrola plnění úkolů ZMČ Praha 5
  6. Termíny zasedání KV na 1. pololetí 2019
  7. Různé

Viktor Čahoj
předseda KV