1. zasedání Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů

Zasedání se bude konat od 14:30 hodin v místnosti č. 614. Štefánikova 13, 15

Program zasedání