1. zasedání Komise majetku a obchodních aktivit

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v místnosti č. 611.

 

Program zasedání