1. zasedání Komise legislativní a právní

Zasedání se bude konat od 17:15 hodin v místnosti č. 614.

 

Program zasedání