1. zasedání Komise investic, dotací a EU fondů

Zasedání se bude konat od 16:30 hodin v místnosti č. 614.
Štefánikova 13, 6. patro

 

Program zasedání