1. zasedání Komise investic, dotací a EU fondů RMČ Praha 5

Konat se bude dne 31.01.2019 od 16.30 hod. v zasedací místnosti č. 611, Štefánikova 13, 15.

Navržený program 1. zasedání komise

  • schválení programu 1. zasedání Komise investic, dotací a EU fondů
  • schválení zápisu z 1. zasedání Komise investic, dotací a EU fondů ze dne 20.12.2018
  • volba ověřovatele zápisu z 1. zasedání Komise investic, dotací a EU fondů
  • schválení návrhu rozpočtu investic na rok 2019
  • žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019
  • průběžná informace o stavu projektů ke dni 25.01.2019
  • podnět k realizaci projektu ,,Multikulturní šablony – výjezdy pedagogů na zahraniční stáže” 49 výzva OP PPR
  • různé