1. zasedání Komise dopravní

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti ZMČ.

 

Program zasedání