1. zasedání Dopravního výboru

Zasedání se bude konat od 15:30 hodin v místnosti č. 603,
Štefánikova 15

 

Program zasedání