Telefonní seznam

Zadejte alespoň 2 znaky.
Smazat výsledky vyhledávání
Jméno Kancelář Telefon E-mail Odbor Oddělení
Mgr. Marcela Justová 518 257000478 marcela.justova@praha5.cz Odbor bytů a převodů nemovitých věcí vedoucí odboru
Markéta Markesová 526 257000258 marketa.markesova@praha5.cz Odbor bytů a převodů nemovitých věcí Oddělení převodu nemovitých věcí
Pavla Synková 526 257000229 pavla.synkova@praha5.cz Odbor bytů a převodů nemovitých věcí Oddělení převodu nemovitých věcí
Zina Porkertová 528 257000156 zina.porkertova@praha5.cz Odbor bytů a převodů nemovitých věcí Oddělení převodu nemovitých věcí
Dana Roubíčková 521 257000157 dana.roubickova@praha5.cz Odbor bytů a převodů nemovitých věcí Oddělení správy a pronájmu bytů
Nina Taisová 521 257000305 nina.taisova@praha5.cz Odbor bytů a převodů nemovitých věcí Oddělení správy a pronájmu bytů
Bc. Petr Nahodil 521 257000269 petr.nahodil@praha5.cz Odbor bytů a převodů nemovitých věcí Oddělení správy a pronájmu bytů
Ivan Růžička 412 257000474 ivan.ruzicka@praha5.cz Odbor dopravy vedoucí odboru
Ing. Michal Vitvera 410 257000183 michal.vitvera@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků a posuzování projektů
Ing. Miluše Malíková 403 257000207 miluse.malikova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků a posuzování projektů
Stanislava Kovářová 419 257000208 stanislava.kovarova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků a posuzování projektů
Ing. Anna Vysušilová 501 257000289 anna.vysusilova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Mgr. Blanka Bílková 504 257000110 blanka.bilkova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Bc. Ivana Buková 517 257000195 ivana.bukova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Iveta Cidlinová 509 257000485 iveta.cidlinova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Bc. Jan Mánek 502 257000230 jan.manek@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Mgr. Jana Románková 512 257000144 jana.romankova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Jana Smolová 509 257000179 jana.smolova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Ing. Jana Žáčková 512 257000116 jana.zackova2@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Kamila Petroušová 509 257000238 kamila.petrousova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Ing. Lenka Pejzlová 501 257000281 lenka.pejzlova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Bc. Lenka Radoušová 510 257000149 lenka.radousova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Ing. Miloslava Klausová 510 257000234 miloslava.klausova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Miroslava Burianová 503 257000286 miroslava.burianova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Petra Stoulilová 520 257000252 petra.stoulilova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Ing. Renata Kosová 502 257000251 renata.kosova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Ing. Rostislav Přibyl 521 257000202 rostislav.pribyl@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Bc. Šárka Vaněčková 504 257000232 sarka.vaneckova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Stanislava Škvárová 503 257000118 stanislava.skvarova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení přestupků dopravy v klidu
Eva Frýderová 419 257000298 eva.fryderova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení silničního hospodářství
Pavel Macháček 403 257000275 pavel.machacek@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení silničního hospodářství
Zdeňka Mášová 414 257000177 zdenka.masova@praha5.cz Odbor dopravy Oddělení silničního hospodářství
Bc. Anna Tumová 411 257000473 anna.tumova@praha5.cz Odbor dopravy Sekretariát ODP
Ing. Zdeněk Pechar 140 257000910 zdenek.pechar@praha5.cz Odbor ekonomický vedoucí odboru
Hana Rampáková 132 257000990 hana.rampakova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení hospodářské činnosti
Jitka Pešková 131 257000818 jitka.peskova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení hospodářské činnosti
Kateřina Janková 132 257000560 katerina.jankova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení hospodářské činnosti
Ing. Milada Křižáková 131 257000554 milada.krizakova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení hospodářské činnosti
Tereza Caletková 144 tereza.caletkova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení hospodářské činnosti
Alena Pallagyová 104 257000535 alena.pallagyova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení místních poplatků a pokut
Barbora Bulínová 106 257000565 barbora.bulinova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení místních poplatků a pokut
Eva Kubátová 105 257000527 eva.kubatova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení místních poplatků a pokut
Jitka Hartmanová 105 257000526 jitka.hartmanova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení místních poplatků a pokut
Libor Šic 107 257000887 libor.sic@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení místních poplatků a pokut
Martina Oroszká 106 257000929 martina.oroszka@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení místních poplatků a pokut
Bc. Zdenka Balzarová 104 257000536 zdenka.balzarova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení místních poplatků a pokut
Dana Havelková 136 257000918 dana.havelkova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu
Eva Vítková 143 257000835 eva.vitkova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu
Jana Fišerová 143 257000930 jana.fiserova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu
Jaroslava Jeřichová 142 257000932 jaroslava.jerichova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu
Dana Linhartová 134 257000919 dana.linhartova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení účetnictví
Daniela Kůsová 136 257000921 daniela.kusova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení účetnictví
Iveta Kolářová 134 257000923 iveta.kolarova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení účetnictví
Jana Serbusová 133 257000589 jana.serbusova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení účetnictví
Bc. Lenka Davidová 135 257000528 lenka.davidova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení účetnictví
Simona Kačkošová 135 257000936 simona.kackosova@praha5.cz Odbor ekonomický Oddělení účetnictví
Mgr. Eva Stavrovská 141 257000909 eva.stavrovska@praha5.cz Odbor ekonomický Sekretariát OEK
Kateřina Caletková 144 katerina.caletkova@praha5.cz Odbor ekonomický Sekretariát OEK
Ing. Luděk Chaloupka x05 257000583 ludek.chaloupka@praha5.cz Odbor informatiky vedoucí odboru
Jaroslav Slavíček 306 257000581 jaroslav.slavicek@praha5.cz Odbor informatiky Oddělení podpory uživatelů
Jiří Voborský 032 257000860 jiri.voborsky@praha5.cz Odbor informatiky Oddělení podpory uživatelů
Marcel Tóth 306 257000441 marcel.toth@praha5.cz Odbor informatiky Oddělení podpory uživatelů
Mgr. Roland Korbuth x06 257000585 roland.korbuth@praha5.cz Odbor informatiky Oddělení podpory uživatelů
Soňa Jakubková x04 257000584 sona.jakubkova@praha5.cz Odbor informatiky Oddělení podpory uživatelů
Pavel Bouška x02 257000995 pavel.bouska@praha5.cz Odbor informatiky Oddělení rozvoje ICT a správy webů
Pavel Kováč x02 257000421 pavel.kovac@praha5.cz Odbor informatiky Oddělení rozvoje ICT a správy webů
Václav Zdráhal x02 257000852 vaclav.zdrahal@praha5.cz Odbor informatiky Oddělení rozvoje ICT a správy webů
Jana Červenková x04 257000857 jana.cervenkova@praha5.cz Odbor informatiky Sekretariát OIN
Mgr. Petr Janů 312 257000805 petr.janu@praha5.cz Odbor Kancelář městské části vedoucí odboru
Alexandra Rejchrtová 041 257000113 alexandra.rejchrtova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení hospodářské správy a spisové služby
Anna Schneiderová 041 257000440 anna.schneiderova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení hospodářské správy a spisové služby
Marcela Boušková 041 257000169 marcela.bouskova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení hospodářské správy a spisové služby
Markéta Drastilová 019 257000855 marketa.drastilova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení hospodářské správy a spisové služby
Michaela Trokanová 018 257000945 michaela.trokanova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení hospodářské správy a spisové služby
Olivie Zemanová 041 257000168 olivie.zemanova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení hospodářské správy a spisové služby
Mgr. Petra Vláčilová 020 257000595 petra.vlacilova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení hospodářské správy a spisové služby
Renáta Pechová 017 257000890 renata.pechova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení hospodářské správy a spisové služby
Robert Pech 023 257000971 robert.pech@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení hospodářské správy a spisové služby
Viktor Šlepecký 023 257000880 viktor.slepecky@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení hospodářské správy a spisové služby
Mgr. Lenka Štěchová 211 257000856 lenka.stechova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení krizového řízení a Security Managementu
Pavol Šimko 211 257000858 pavol.simko@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení krizového řízení a Security Managementu
Roman Žipaj 210 257000579 roman.zipaj@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení krizového řízení a Security Managementu
Alena Löffler 430 257000899 alena.loffler@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Mgr. Hana Holá 110 257000503 hana.hola@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Informační centrum Prahy 5 257000334 Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Informační středisko 257000511 irena.padron@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Irena Padron Peňa 257000511 irena.padron@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Jana Shweiki 613 257000975 jana.shweiki@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Jana Žáčková 410 257000510 jana.zackova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Lenka Sloupová 412 257000516 lenka.sloupova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Lenka Ulrychová 613 257000974 lenka.ulrychova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Marie Cinglová 405 257000903 marie.cinglova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Radka Kladivová 618 257000829 radka.kladivova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Renáta Vosátková 613 257000905 renata.vosatkova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Romana Zímová 508 257000599 romana.zimova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Vendulka Hášová 510 257000900 vendulka.hasova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Oddělení organizační a sekretariáty
Lenka Nahodilová 213 257000504 lenka.nahodilova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Sekretariát KMČ
Lenka Švecová 201 257000442 lenka.svecova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Sekretariát KMČ
Markéta Zárubová 210 257000836 marketa.zarubova@praha5.cz Odbor Kancelář městské části Sekretariát KMČ
Ing. Jiřina Vorlová 431 257000591 jirina.vorlova@praha5.cz Odbor Kancelář starosty vedoucí odboru
Alena Dobruská 227 257000926 alena.dobruska@praha5.cz Odbor Kancelář starosty Oddělení strategického řízení a Evropských fondů
Ing. Barbora Mikolášková 222 257000576 barbora.mikolaskova@praha5.cz Odbor Kancelář starosty Oddělení strategického řízení a Evropských fondů
Ing. Lenka Cieplá 227 257000548 lenka.ciepla@praha5.cz Odbor Kancelář starosty Oddělení strategického řízení a Evropských fondů
Ing. Tereza Vovesová 432 257000946 tereza.vovesova@praha5.cz Odbor Kancelář starosty Oddělení strategického řízení a Evropských fondů
Ing. Tibor Šáňa 222 257000556 tibor.sana@praha5.cz Odbor Kancelář starosty Oddělení strategického řízení a Evropských fondů
Ing. Jana Mokrošová 433 257000979 jana.mokrosova@praha5.cz Odbor Kancelář starosty Pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje
Ing. Mgr. Tomáš Augustin Kukal 433 257000508 tomasaugustin.kukal@praha5.cz Odbor Kancelář starosty Pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje
Jana Trnková 432 257000861 jana.trnkova@praha5.cz Odbor Kancelář starosty Pracoviště sekretariátu a protokolu
Veronika Votýpková 424 257000518 veronika.votypkova@praha5.cz Odbor Kancelář starosty Pracoviště sekretariátu a protokolu
Mgr. Zdeňka Janků 424 257000897 zdenka.janku@praha5.cz Odbor Kancelář starosty Pracoviště sekretariátu a protokolu
JUDr. Kateřina Černá 309 257 000 908 katerina.cerna@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka vedoucí odboru
Mgr. Petr Janů 312 257000805 petr.janu@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka vedoucí odboru
Bc. Dobromila Dubinová 328 257000959 dobromila.dubinova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení kontroly a stížností
Ivana Pauzrová 325 257000109 ivana.pauzrova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení kontroly a stížností
Bc. Lenka Součková 325 257000146 lenka.souckova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení kontroly a stížností
Lucie Drtilová 325 257000112 lucie.drtilova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení kontroly a stížností
Mgr. Maroš Čislák 324 257000443 maros.cislak@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení kontroly a stížností
Zdeňka Horáčková 325 257000158 zdenka.horackova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení kontroly a stížností
Mgr. Drahomíra Komedová 311 257000883 drahomira.komedova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení personální a mzdové
Bc. Eva Ďurišová 313 257000849 eva.durisova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení personální a mzdové
Mgr. Jana Klímová 314 257000987 jana.klimova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení personální a mzdové
Kristýna Čermáková 314 257000848 kristyna.cermakova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení personální a mzdové
Markéta Novotná 307 257000517 marketa.novotna@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení personální a mzdové
Otakar Dymák 307 257000806 otakar.dymak@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení personální a mzdové
Mgr. Aleš Badal 231 257000966 ales.badal@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení právní a vymáhání pohledávek
Ing. Božena Trčková 221 257000906 bozena.trckova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení právní a vymáhání pohledávek
Mgr. Jan Durčák 233 257000816 jan.durcak@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení právní a vymáhání pohledávek
JUDr. Martina Hendrychová 234 257000847 martina.hendrychova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení právní a vymáhání pohledávek
Mgr. Ing. Michal Křepinský 221 257000577 michal.krepinsky@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení právní a vymáhání pohledávek
Mgr. Petra Červená 234 257000954 petra.cervena@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení právní a vymáhání pohledávek
Mgr. Vladan Slavětínský 233 257000586 vladan.slavetinsky@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení právní a vymáhání pohledávek
Jitka Vondráčková 204 257000541 jitka.vondrackova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení zadávání veřejných zakázek
Ing. Petr Topič 205 257000841 petr.topic@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Oddělení zadávání veřejných zakázek
Ing. Pavel Rous 209 257000549 pavel.rous@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Pracoviště kvality a e-governmentu
Kateřina Krunclová 308 257000907 katerina.krunclova@praha5.cz Odbor Kancelář tajemníka Sekretariát KTA
Bc. Iva Bartoňová 119 257000533 iva.bartonova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství vedoucí odboru
Antonie Jandová 055 257000868 antonie.jandova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení ověřování a Czech POINT
Iveta Nováková 053 257000983 iveta.novakova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení ověřování a Czech POINT
Kateřina Holubová 054 257000981 katerina.holubova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení ověřování a Czech POINT
Romana Stiborová 054 257000578 romana.stiborova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení ověřování a Czech POINT
Mgr. Eliška Pekárková Schneiderová 119 257000876 eliska.pekarkova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Eva Pekařová 121 257000884 eva.pekarova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Hana Dolejší 119 257000534 hana.dolejsi@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Helena Marešová 112 257000538 helena.maresova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Irena Janoušová 118 257000530 irena.janousova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Kateřina Nováková 121 257000882 katerina.novakova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Klára Charvátová Janatová 120 257000596 klara.charvatovajanatova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Lídie Janáčová 112 257000539 lidie.janacova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Markéta Podjuklová 111 257000850 marketa.podjuklova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Ing. Marta Prokopcová 118 257000529 marta.prokopcova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Zdeňka Navrátilová 120 257000580 zdenka.navratilova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Oddělení správy matrik a státního občanství
Pavla Dvořáková 110 257000512 pavla.dvorakova@praha5.cz Odbor matrik a státního občanství Sekretariát OMSO
Ing. Miroslav Kučera 304 257000462 miroslav.kucera@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí vedoucí odboru
Ing. Eva Havránková 311 257000255 eva.havrankova@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny
Ing. Ivana Křehlíková 313 257000115 ivana.krehlikova@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny
Monika Myslíková 314 257000264 monika.myslikova@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny
Ing. Petra Vovsová 314 257000212 petra.vovsova@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny
Iveta Holubová 322 257000134 iveta.holubova@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Ing. Jana Kačenová 316 257000185 jana.kacenova@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Bc. Jarmila Wolfová 323 257000186 jarmila.wolfova@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Bc. Kateřina Málková 322 257000122 katerina.malkova@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Martin Páv 315 257000162 martin.pav@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Ing. Nikol Nišová 322 257000108 nikol.nisova@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Ondřej Balík 314 257000223 ondrej.balik@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Monika Ryšavá 303 257000461 monika.rysava@praha5.cz Odbor ochrany životního prostředí Sekretariát OŽP
Mgr. Antonín Kufa 035 257000996 antonin.kufa@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb vedoucí odboru
Anna Matochová 011 257000867 anna.matochova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení evidence obyvatel a voleb
Jana Syrová 034 257000962 jana.syrova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení evidence obyvatel a voleb
Karolína Lukášová 144 257000992 karolina.lukasova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení evidence obyvatel a voleb
Kateřina Rambousková 034 257000960 katerina.rambouskova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení evidence obyvatel a voleb
Markéta Wildová 041 257000957 marketa.wildova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení evidence obyvatel a voleb
Mgr. Martin Berger 144 257000519 martin.berger@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení evidence obyvatel a voleb
Tereza Kriegová 034 257000961 tereza.kriegova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení evidence obyvatel a voleb
Alena Vávrová 041 257000948 alena.vavrova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení osobních dokladů
Dana Kavlíková 034 257000958 dana.kavlikova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení osobních dokladů
David Klimeš 042 david.klimes@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení osobních dokladů
Bc. Hana Dolejšová 041 257000964 hana.dolejsova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení osobních dokladů
Hana Soukalová 041 257000940 hana.soukalova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení osobních dokladů
Jana Krejčová 041 257000963 jana.krejcova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení osobních dokladů
Libuše Čermáková 034 libuse.cermakova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení osobních dokladů
Lucie Hájková 041 lucie.hajkova@praha5.cz Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb Oddělení osobních dokladů
Bc. Milan Vondráček 436 257000237 milan.vondracek@praha5.cz Odbor přípravy a realizace investic vedoucí odboru
Ing. Pavel Charousek 439 257000486 pavel.charousek@praha5.cz Odbor přípravy a realizace investic Oddělení přípravy investic
Ing. Veronika Hilasová 440 257000197 veronika.hilasova@praha5.cz Odbor přípravy a realizace investic Oddělení přípravy investic
Bc. Zdeňka Tomšíčková 437 257000477 zdenka.tomsickova@praha5.cz Odbor přípravy a realizace investic Oddělení přípravy investic
Bc. Pavel Vokoun 438 257000482 pavel.vokoun@praha5.cz Odbor přípravy a realizace investic Oddělení realizace investic
Mgr. Tomáš Nový 440 257000306 tomas.novy@praha5.cz Odbor přípravy a realizace investic Oddělení realizace investic
Tomáš Urban 439 257000483 tomas.urban@praha5.cz Odbor přípravy a realizace investic Oddělení realizace investic
Mgr. Pavlína Janatková 441 257000295 pavlina.janatkova@praha5.cz Odbor přípravy a realizace investic Sekretariát OPRI
Mgr. Jana Korecká 118 257000460 jana.korecka@praha5.cz Odbor školství vedoucí odboru
Ing. Eliška Dostalíková 116 257000137 eliska.dostalikova@praha5.cz Odbor školství Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly
Eva Neradová 112 257000164 eva.neradova@praha5.cz Odbor školství Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly
Eva Pálová 116 257000226 eva.palova@praha5.cz Odbor školství Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly
Marcela Dočkalová 115 257000188 marcela.dockalova@praha5.cz Odbor školství Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly
Olivie Zemanová 115 257000303 ol.zemanova@praha5.cz Odbor školství Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly
Petr Klema 106 257000309 petr.klema@praha5.cz Odbor školství Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly
Ing. Hana Stiburková 110 257000221 hana.stiburkova@praha5.cz Odbor školství Oddělení provozně technické správy budov
Martin Ptáček 101 257000161 martin.ptacek@praha5.cz Odbor školství Oddělení provozně technické správy budov
Petr Dobruský 110 257000193 petr.dobrusky@praha5.cz Odbor školství Oddělení provozně technické správy budov
Ing. Radoslav Kúdela 110 257000279 radoslav.kudela@praha5.cz Odbor školství Oddělení provozně technické správy budov
Lucie Marešová 117 257000459 lucie.maresova@praha5.cz Odbor školství Sekretariát OŠK
Mgr. Josef Vacek 203 257000435 josef.vacek@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality vedoucí odboru
Mgr. Anna Novotná 222 257000422 anna.novotna@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Odd. sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny
Mgr. Dagmar Čermáková 216 257000265 dagmar.cermakova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Odd. sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny
Mgr. Lada Hejduková 222 257000469 lada.hejdukova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Odd. sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny
Bc. Aneta Kopáčková 127 257000467 aneta.kopackova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Bc. Dana Koníčková 129 257000428 dana.konickova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Bc. Eliška Březinová 128 257000466 eliska.brezinova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Bc. Eva Lea Gotthardová 130 257000433 evalea.gotthardova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Hana Stejskalová 132 257000418 hana.stejskalova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Jana Kudrnová 124 257000437 jana.kudrnova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Bc. Jana Součková 132 257000416 jana.souckova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Jiannis Georgiou 128 257000436 jiannis.georgiou@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Kateřina Grygarčíková 129 257000445 katerina.grygarcikova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Bc. Lucie Čermáková 128 257000475 lucie.cermakova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Bc. Markéta Čermáková 122 257000426 marketa.cermakova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Bc. Markéta Merklová 125 257000438 marketa.merklova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Bc. Petra Dušková 127 257000434 petra.duskova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Petra Lysková 122 257000417 petra.lyskova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Václav Malich 130 257000419 vaclav.malich@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Veronika Faberová 125 257000424 veronika.faberova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Zuzana Kabátová 131 257000453 zuzana.kabatova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Ivana Kosová 210 257000439 ivana.kosova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb
Ivana Plášilová 215 257000431 ivana.plasilova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb
Jitka Straňáková 223 257000420 jitka.stranakova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb
Bc. Karel Štochl 215 257000463 karel.stochl@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb
Naděžda Čapková 223 257000427 nadezda.capkova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb
Petr Chvátal 213 257000468 petr.chvatal@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb
Bc. Iveta Miklasová 213 257000472 iveta.miklasova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Sekretariát OSO
Jana Petráňová 211 257000432 jana.petranova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Sekretariát OSO
Renata Cerhová 211 257000429 renata.cerhova@praha5.cz Odbor sociální problematiky a prevence kriminality Sekretariát OSO
Ing. Tomáš Beneš 520 257000404 tomas.benes@praha5.cz Odbor správy majetku vedoucí odboru
Daniela Kováčiková 434 257000476 daniela.kovacikova@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení správy a evidence nemovitostí
Ing. Magdalena Řezníčková 421 257000196 magdalena.reznickova@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení správy a evidence nemovitostí
Marcela Končolová 415 257000166 marcela.koncolova@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení správy a evidence nemovitostí
Martina Jarešová 421 257000321 martina.jaresova@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení správy a evidence nemovitostí
Stanislava Zemanová 413 257000246 stanislava.zemanova@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení správy a evidence nemovitostí
Ing. Antonín Balšánek 423 257000175 antonin.balsanek@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení stavebně-technické
Helena Ottová 423 257000268 helena.ottova@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení stavebně-technické
Miroslav Ptáček 422 257000176 miroslav.ptacek@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení stavebně-technické
Zdeněk Kalina 429 257000104 zdenek.kalina@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení stavebně-technické
Hana Červenková 433 257000253 hana.cervenkova@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení využití nemovitostí
Bc. Jacqueline Houdková 431 257000228 jacqueline.houdkova@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení využití nemovitostí
Bc. Kateřina Matěnová 431 257000455 katerina.matenova@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení využití nemovitostí
Mgr. Lukáš Janko 431 257000456 lukas.janko@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení využití nemovitostí
Marcela Maturová 431 257000154 marcela.maturova@praha5.cz Odbor správy majetku Oddělení využití nemovitostí
Eva Krblichová 422 257000315 eva.krblichova@praha5.cz Odbor správy majetku Sekretariát OSM
Ing. Kateřina Knížková 329 257000153 katerina.knizkova@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně vedoucí odboru
Hana Pobříslová výdej parkovacích karet 257000133 hana.pobrislova@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy dopravy v klidu
Iveta Pejzlová výdej parkovacích karet 257000128 iveta.pejzlova@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy dopravy v klidu
Jan Hrabánek 329 257000285 jan.hrabanek@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy dopravy v klidu
Jitka Vachtová výdej parkovacích karet 257000128 jitka.vachtova@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy dopravy v klidu
Milan Tikal 334 257000307 milan.tikal@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy dopravy v klidu
Bc. Pavlína Burdová výdej parkovacích karet 257000133 pavlina.burdova@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy dopravy v klidu
Bc. Gabriela Hulová 329 257000124 gabriela.hulova@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně
Kristýna Kejmarová 329 257000165 kristyna.kejmarova@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně
Milan Halada milan.halada@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně
Petra Kokošková 334 257000121 petra.kokoskova@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně
Mgr. Martina Vernerová 332 257000464 martina.vernerova@praha5.cz Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Sekretariát OSP
Ing.arch. Eva Hnilica Čechová 609 257000400 eva.cechova@praha5.cz Odbor Stavební úřad vedoucí odboru
Ing. Denisa Kasáčková 627 257000106 denisa.kasackova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb I.
Jana Novotná 614 257000174 jana.novotna@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb I.
Bc. Klára Novotná 607 257000314 klara.novotna@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb I.
Ing. Libuše Krpatová 601 257000163 libuse.krpatova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb I.
Ing. Marie Kajčevská 614 257000129 marie.kajcevska@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb I.
Ing. Petr Kašpárek 615 257000138 petr.kasparek@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb I.
Ing. David Poduška 613 257000114 david.poduska@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb II.
Ing. Jan Bzirský 613 257000141 jan.bzirsky@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb II.
Milena Salavcová 611 257000120 milena.salavcova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb II.
Monika Pelzová 608 257000290 monika.pelzova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb II.
Ing. Veronika Dobiášová 611 257000178 veronika.dobiasova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení povolování staveb II.
Ing. Dana Ševčíková 517 257000203 dana.sevcikova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení umisťování staveb
Ing.arch. Hana Gregorová 627 257000254 hana.gregorova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení umisťování staveb
Ing. arch. Hana Palínková 516 257000219 hana.palinkova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení umisťování staveb
Ing. arch. Hana Žišková 516 257000231 hana.ziskova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení umisťování staveb
Ing. Jana Voříšková 612 257000304 jana.voriskova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení umisťování staveb
Ing. Libor Doubravský 602 257000180 libor.doubravsky@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení umisťování staveb
Ing. Naďa Zečevičová 504 257000132 nada.zecevicova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení umisťování staveb
Rudolf Krajník 602 257000191 rudolf.krajnik@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení umisťování staveb
Ing. arch. Zdenka Havelková 612 257000151 zdenka.havelkova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Oddělení umisťování staveb
Mgr. Barbora Škubnová 511 257000147 barbora.skubnova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Sekretariát OSÚ
Jiřina Zavadilová 610 257000401 jirina.zavadilova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Sekretariát OSÚ
Květoslava Šťastná 512 257000274 kvetoslava.stastna@praha5.cz Odbor Stavební úřad Sekretariát OSÚ
Lenka Pavlová 610 257000259 lenka.pavlova@praha5.cz Odbor Stavební úřad Sekretariát OSÚ
Ing. arch. Jan Kábrt 605 257000947 jan.kabrt@praha5.cz Odbor územního rozvoje vedoucí odboru
Jan Flegl 616 257000561 jan.flegl@praha5.cz Odbor územního rozvoje Oddělení koncepce rozvoje
Ing. Kateřina Vojvodová 602 257000871 katerina.vojvodova@praha5.cz Odbor územního rozvoje Oddělení koncepce rozvoje
Ing. Petra Vlášková 602 257000901 petra.vlaskova@praha5.cz Odbor územního rozvoje Oddělení koncepce rozvoje
Ing. arch. Bohdana Linhartová 601 257000872 bohdana.linhartova@praha5.cz Odbor územního rozvoje Oddělení územního rozvoje
Ing.arch. Dita Lampová 601 257000846 dita.lampova@praha5.cz Odbor územního rozvoje Oddělení územního rozvoje
Ing. arch. Petr Brzobohatý 616 257000840 petr.brzobohaty@praha5.cz Odbor územního rozvoje Oddělení územního rozvoje
Ing. arch. Petr Mareš 603 257000598 petr.mares@praha5.cz Odbor územního rozvoje Oddělení územního rozvoje
Bc. Eva Stoklasová 604 257000950 eva.stoklasova@praha5.cz Odbor územního rozvoje Sekretariát OÚR
Mgr. Radim Otépka 223 257000525 radim.otepka@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace vedoucí odboru
Mgr. Daniela Sklenářová 225 257000843 daniela.sklenarova@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání
Ing. Erika Ortmannová 224 257000811 erika.ortmannova@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání
Lukáš Havel 225 257000547 lukas.havel@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání
Lukáš Langer 225 257000943 lukas.langer@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání
Ing. Monika Karlíková 226 257000985 monika.karlikova@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání
Šárka Nadri 226 257000888 sarka.nadri@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání
Bc. Denis Kubajura 422 257000515 denis.kubajura@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace Oddělení PR a tiskové
Mgr. Pavlína Röslerová 421 257000942 pavlina.roslerova@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace Oddělení PR a tiskové
Stanislav Brunclík 421 257000942 stanislav.brunclik@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace Oddělení PR a tiskové
Dana Pecková 224 257000956 dana.peckova@praha5.cz Odbor vnějších vztahů a komunikace Sekretariát OVK
PhDr. Dalibor Sadovský 126 257000531 dalibor.sadovsky@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend vedoucí odboru
Mgr. Daniela Fiedlerová 127 257000575 daniela.fiedlerova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení přestupků
Mgr. Eliška Kocourová 124 257000881 eliska.kocourova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení přestupků
Bc. Hana Tůmová 127 257000978 hana.tumova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení přestupků
Mgr. Bc. Jan Kopal 125 257000994 jan.kopal@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení přestupků
Bc. Lenka Chalupecká 122 257000817 lenka.chalupecka@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení přestupků
Lucie Farkašová 122 257000532 lucie.farkasova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení přestupků
Mgr. Roman Přibyl 125 257000566 roman.pribyl@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení přestupků
Mgr. Veronika Bártová 124 257000543 veronika.bartova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení přestupků
Mgr. Eva Katzerová 229 257000190 eva.katzerova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské kontroly (státní dozor na úseku živnostenského podnikání)
JUDr. Hana Procházková 224 257000218 hana.prochazkova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské kontroly (státní dozor na úseku živnostenského podnikání)
Bc. Jan Bernášek 239 257000159 jan.bernasek@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské kontroly (státní dozor na úseku živnostenského podnikání)
Tomáš Jílek 240 257000280 tomas.jilek@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské kontroly (státní dozor na úseku živnostenského podnikání)
Bc. Václava Lorencová 224 257000448 vaclava.lorencova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské kontroly (státní dozor na úseku živnostenského podnikání)
Helena Obuchovová 225 257000316 helena.obuchovova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské registrace (živnostenský úřad)
Ivana Dalla-Valle 225 257000447 ivana.dalla-valle@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské registrace (živnostenský úřad)
Jana Procházková 232 257000446 jana.prochazkova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské registrace (živnostenský úřad)
Renáta Žáková 231 257000217 renata.zakova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské registrace (živnostenský úřad)
Zdeněk Kraus 232 257000211 zdenek.kraus@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské registrace (živnostenský úřad)
Zlatuše Svobodová 230 257000312 zlatuse.svobodova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Oddělení živnostenské registrace (živnostenský úřad)
Irena Kolářová 230 257000457 irena.kolarova@praha5.cz Odbor živnostenský a občanskosprávních agend Sekretariát OŽOA
Bc. Lukáš Lexa 621 257000550 lukas.lexa@praha5.cz Starostka Interní auditor
MgA. Adam Rut adam.rut@praha5.cz Zastupitelstvo
RNDr. Daniel Mazur daniel.mazur@praha5.cz Zastupitelstvo
MgA. David Dušek 506 257000842 david.dusek@praha5.cz Zastupitelstvo
Mgr. František Gemperle 620 257000951 frantisek.gemperle@praha5.cz Zastupitelstvo
JUDr. Jakub Blažek jakub.blazek@praha5.cz Zastupitelstvo
Jan Hřebejk jan.hrebejk@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Jan Kavalírek 413 257000944 jan.kavalirek@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Jan Panenka 509 257000896 jan.panenka@praha5.cz Zastupitelstvo
Bc. Jan Trojánek 109 257000502 jan.trojanek@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Jarmila Svobodová jarmila.svobodova@praha5.cz Zastupitelstvo
Jiří Krátký jiri.kratky@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Jiří Vejmelka 508 257000588 jiri.vejmelka@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Josef Cuhra josef.cuhra@praha5.cz Zastupitelstvo
Josef Endal josef.endal@praha5.cz Zastupitelstvo
Karel Bauer karel.bauer@praha5.cz Zastupitelstvo
Kateřina Poláková katerina.polakova@praha5.cz Zastupitelstvo
Linda Neubergová linda.neubergova@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Lubomír Brož 409 257000513 lubomir.broz@praha5.cz Zastupitelstvo
Bc. Lukáš Herold 429 257000902 lukas.herold@praha5.cz Zastupitelstvo
JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerová marie.aschenbrennerova@praha5.cz Zastupitelstvo
PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová 051 257000927 marie.hakenova@praha5.cz Zastupitelstvo
Bc. Martin Damašek 411 257000506 martin.damasek@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Martin Frélich martin.frelich@praha5.cz Zastupitelstvo
Bc. Martin Slabý martin.slaby@praha5.cz Zastupitelstvo
MUDr. Michal Bednář michal.bednar@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Milan Kryl 429 milan.kryl@praha5.cz Zastupitelstvo
Mgr. Nadežda Priečinská nadezda.priecinska@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Petr Bervid 508 257000588 petr.bervid@praha5.cz Zastupitelstvo
Petr Křičenský petr.kricensky@praha5.cz Zastupitelstvo
JUDr. Petr Lachnit 404 257000904 petr.lachnit@praha5.cz Zastupitelstvo
RNDr. Radomír Palovský radomir.palovsky@praha5.cz Zastupitelstvo
Mgr. Renáta Zajíčková 425 257000590 renata.zajickova@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Štěpán Rattay 235 257000922 stepan.rattay@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Tomáš Adamják tomas.adamjak@praha5.cz Zastupitelstvo
JUDr. Tomáš Homola 406 257000568 tomas.homola@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Tomáš Mysliveček tomas.myslivecek@praha5.cz Zastupitelstvo
Viktor Čahoj viktor.cahoj@praha5.cz Zastupitelstvo
Mgr. Vít Šolle vit.solle@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Vít Šorm vit.sorm@praha5.cz Zastupitelstvo
Vladan Brenčič vladan.brencic@praha5.cz Zastupitelstvo
Mgr. Zdeněk Doležal 511 257000898 zdenek.dolezal@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. Zdeněk Laciga zdenek.laciga@praha5.cz Zastupitelstvo
Ing. arch. Zuzana Hamanová 406 257000514 zuzana.hamanova@praha5.cz Zastupitelstvo