Technologická odstávka systému zón placeného stání na území hl. m. Prahy

25/07/2018

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. informuje, že z důvodu technologické odstávky bude systém zón placeného stání na území hl. m. Prahy (ZPS) od páteční (27. 7. 2018 24:00 hod.) do nedělní (29. 7. 2018 24:00 hod.) půlnoci zcela mimo provoz. V těchto dnech bude možné parkovat na celém území platnosti ZPS zdarma. Městská policie hl. m. Prahy zároveň nebude vozidla parkující v zónách placeného stání bez parkovacího oprávnění postihovat. V těchto dnech nebude probíhat ani mobilní monitoring vozidly společnosti ELTODO a. s.

 

Jak postupovat při parkování v ZPS v době odstávky?

Plánovaná odstávka bude mít mimo jiné vliv na následující součásti systému:

Platba v parkovacím automatu

Prosíme motoristy, aby věnovali zvýšenou pozornost zadávání doby parkování do parkovacího automatu. Navolená platnost krátkodobé parkovací relace přesahující páteční provozní dobu parkovacího úseku bude automaticky převedena do začátku pondělní provozní doby stejného parkovacího úseku.

Tedy pokud bude provedena platba například u úseku P1-0447 (provozní doba po–ne 08:00–24:00) v parkovacím automatu dne 27. 7. 2018 (pátek) v čase 23:00 na dobu platnosti dvou hodin, parkovací oprávnění bude pro vozidlo platné od pátku 27. 7. 2018 23:00 hodin až do pondělí 30. 7. 2018 9:00 hodin.

Pokud přijedete v době odstávky ve dnech 28. 7. a 29. 7. 2018, je možné si předplatit parkovné na následující dny po odstávce, a to v průběhu kteréhokoliv dne odstávky.

 

Platba ve virtuálních parkovacích hodinách (VPH)

Prosíme motoristy o sledování navolené platnosti krátkodobých parkovacích relací ve VPH, neboť navolená platnost přesahující páteční provozní dobu parkovacího úseku bude automaticky převedena do začátku pondělní provozní doby stejného parkovacího úseku.

Tedy pokud bude provedena platba například u úseku P1-0447 (provozní doba po–ne 08:00–24:00) ve VPH dne 27. 7. 2018 (pátek) v čase 23:00 na dobu platnosti dvou hodin, parkovací oprávnění bude pro vozidlo platné od pátku 27. 7. 2018 23:00 hodin až do pondělí 30. 7. 2018 9:00 hodin.

Pokud přijedete v době odstávky ve dnech 28. 7. a 29. 7. 2018, je možné si předplatit parkovné na následující dny po odstávce, a to v průběhu kteréhokoliv dne odstávky.

Pokud si potřebujete předplatit parkovné ve virtuálních parkovacích hodinách, ale webový portál www.parkujvklidu.cz není funkční, je možné se přesměrovat na virtuální parkovací hodiny pomocí tohoto odkazu.

 

Nefunkční Osobní stránky uživatele

Plánovaná odstávka se dotkne rovněž Osobních stránek uživatele (OSU). V těchto dnech tedy nebude možné nastavit registrační značky u přenosných parkovacích oprávnění ani podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění. Prosíme držitele těchto parkovacích oprávnění, aby tyto skutečnosti vzali na vědomí a řídili se níže uvedenými postupy.

Jakým způsobem je možné nastavit registrační značku/y v případě nefunkčnosti OSU u přenosného parkovacího oprávnění.

Během odstávky systému bohužel nebude možné registrační značky u přenosných parkovacích oprávnění nastavit. Prosíme tedy držitele, aby registrační značky na následující dny po odstávce nastavili s dostatečným časovým předstihem.

Jaký postup zvolit v případě, že jsem si zapomněl s předstihem nastavit registrační značku/y u přenosného parkovacího oprávnění.

V tomto případě je možné pro danou registrační značku zajistit parkovací oprávnění pro následující dny po odstávce, a to platbou v parkovacím automatu či ve virtuálních parkovacích hodinách. Další variantou zůstává nastavení registrační značky/značek po odstávce, tedy 30. 7. 2018 od 0:00 hodin.

Jaký postup zvolit v případě, že chci podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění online, ale nefungují mi OSU.

V těchto dnech bohužel nebude možné podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění online. Prosíme držitele, aby tuto žádost podali před plánovanou odstávkou, případně po odstávce. Rovněž je možné navštívit fyzicky výdejnu parkovacích oprávnění příslušné městské části a podat si žádost zde.

 

Webové stránky www.parkujvklidu.cz

V těchto dnech nebude dostupný ani portál www.parkujvklidu.cz. Prosíme uživatele, aby tuto skutečnost vzali na vědomí.

Držitelů, kteří vlastní dlouhodobé parkovací oprávnění (tj. rezidentní, abonentní a vlastnické parkovací oprávnění), se omezení jiným způsobem než nefunkčními OSU nedotkne.

 

Za vzniklé komplikace a ztížené podmínky se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě