Studujete? Zkuste mezigenerační bydlení!

16/04/2024

Městská část Praha 5 nabízí studentům vysoké nebo vyšší odborné školy k pronájmu volný byt v Domě s pečovatelskou službou v Hlubočepích. Zájemci musí předložit návrh, jak by aktivizovali seniory žijící v domě. Záměr potom musejí realizovat formou dobrovolnické práce, a to v rozsahu 20 hodin měsíčně. Za to získají příjemné bydlení za příznivou cenu.

 

Pronajímaný byt se nachází v tzv. Raudnitzově domě na adrese Hlubočepská 2/33. Má velikost 2+kk, rozlohu 60,91 m2 a výše nájemného činí 8 782,61 Kč/měsíc (+ záloha za služby podle počtu osob a záloha za elektřinu). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností opakovaného prodloužení, zároveň je však pronájem možný jen po dobu studia.

„Na projekt studentského bydlení v Domě s pečovatelskou službou se moc těším. Je to skvělá příležitost pro sdílení zkušeností a zážitků mezi různými generacemi. Projekt funguje také jako prevence proti osamocení seniorů a zároveň nabízí studentům za jejich pomoc dostupné bydlení. Věřím, že to bude velmi úspěšné,“ slibuje si místostarostka pro sociální oblast Monika Shaw Salajová (SEN 21).

 

 

Žadatel o pronájem výše uvedeného bytu musí splňovat následující podmínky:

  1. Studuje prezenční formou vysokoškolského studia nebo prezenční formou vyššího odborného studia v hlavním městě Praze (výhodou zaměření na sociální nebo zdravotní oblast)
  2. Předloží žádost – projekt v rozsahu max. 2 normostrany (viz Specifikace projektu)
  3. Po vyhodnocení výzvy uzavře dobrovolnickou smlouvu v době trvání 1 roku (po dobu uzavření nájemní smlouvy)
  4. Má čistý trestní rejstřík a není proti němu vedeno soudní řízení (doloží čestným prohlášením)
  5. Po uzavření nájemní smlouvy předloží uzavřenou pojistku pro případ způsobení škody z běžného občanského života

Specifikace projektu:

 

Projekt je zaměřen na aktivizaci obyvatel domu a jejich sociální integraci prostřednictvím aktivit realizovaných v Domě s pečovatelskou službou a ve spolupráci s Komunitním centrem Konírna (např. volnočasové aktivity, asistence při práci s počítačem nebo chytrým telefonem, předčítání, hraní společenských her atd.) a zapojení místní komunity, případně i mimo něj (doprovázení při procházce, při cestě k lékaři, pomoc s nákupem atd.). Student se zaváže splnit určité minimální množství hodin, které odvede v rámci dobrovolnické činnosti pro prospěch obyvatel bytů zvláštního určení. Rozsah aktivit musí být minimálně 20 hodin měsíčně. Do těchto aktivit se započítávají činnosti související s osobním a odborným rozvojem dobrovolníka (školení, supervize).

 

Předkládaná žádost musí obsahovat:

  1. Informace o žadateli: jméno a příjmení, bydliště, občanství, datum narození, studovaná vysoká nebo vyšší odborná škola, studijní program a studijní obor, kontaktní údaje (e-mail, telefon); může být rozvedeno ve formě životopisu, kontakt na osobu ze školy, která může podat reference o studentovi
  2. Popis činnosti a aktivit, které může nabídnout obyvatelům bytů
  3. Motivační dopis, ve kterém se student zaměří mimo jiné na to, z jakého důvodu ho nabídka oslovila, zda má zkušenost s pomocí seniorům a zdravotně postiženým, jakou absolvoval v rámci studia praxi (není podmínkou)
  4. Nástin týdenního či měsíčního harmonogramu rozsahu aktivit (student podává pouze při podání žádosti)
  5. Potvrzení o studiu

Před uzavřením nájemní a dobrovolnické smlouvy je vybraný uchazeč povinen předložit výpis z trestního rejstříku a potvrzení o studiu.

 

Žádost je nutné podat do 30. června 2024 na adresu:

Úřad městské části Praha 5
k rukám vedoucího Odboru sociálního a prevence kriminality Mgr. Josefa Vacka
nám. 14. října 4, 150 00 Praha 5

nebo elektronicky:

e-mail: podatelna@praha5.cz

 

Informace:

CSOP Praha 5, tel.: 775 788 994

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě