Strom Olgy Havlové zdobí park Portheimka v Praze 5

Starosta MČ Praha 5 Pavel Richter zasadil v parku Portheimka ve středu 3. 10. 2018 Strom Olgy Havlové. MČ Praha 5 tak uctila památku nedožitých 85. narozenin paní Olgy Havlové, zakladatelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) a připojila se k Roku Olgy Havlové.

Nadace VDV v Roce Olgy Havlové rozhodla připomenout výjimečnou osobnost paní Olgy zasazením nejméně 85 stromů dobré vůle po celé České republice ve spolupráci s městy, obcemi a vybranými organizacemi.

Slavnostního aktu se v Portheimce zúčastnili zástupci VDV, Dialogu Jessenius a Projektu 35.

Na Praze 5 sázíme 69. strom z 85. Bude nám všem připomínat silnou osobnost paní Olgy, která s noblesou a statečností bojovala s rakovinou a díky níž můžeme pomáhat nemocným a potřebným, pro které paní Olga nadaci založila. Chtěli bychom poděkovat radnici, že našla tento kus země pro strom, který nás bude s paní Olgou navždy spojovat, protože stromy rostou do nebe,“ řekla Doc. MUDr. Petra Tesařová CSc, Ph.D, která aktivně působí jak v  obecně prospěšné onkologické organizaci Dialog Jessenius tak v Projektu 35 (speciální program pro mladé ženy ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu.)

Za radnici je mi ctí, že jsme se mohli k této vzpomínce na paní Olgu připojit, myslím, že není třeba nic víc dodávat. Snad jen to, že noblesních lidí, jakou ona rozhodně byla,  je ve veřejném prostoru čím díl méně. A to je veliká škoda,“ řekl Pavel Richter, kterému při sázení lípy pomáhal Zdeněk Tůma, člen dozorčí rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Všem přítomným na místě rovněž poděkovala Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle Olgy Havlové.

Paní Olga vysadila první strom v roce 1993 v Olomouci – Topolanech. Byli jsme se tam podívat, dnes je z malé sazenice velký košatý strom, který tam pevně zapustil své kořeny. Po vzoru této první lípy chceme zasadit dalších 85 stromků po celé republice, aby trvale připomínaly odkaz paní Olgy, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů, jedním z nich je i tato lípa,“ uvedla.

 

 

Olga rozená Šplíchalová (11. 7. 1933–27. 1. 1996) se narodila v početné rodině v Praze na Žižkově. Po škole pracovala jako účetní, skladnice, prodavačka. Byla první manželka československého a později českého prezidenta Václava Havla, první dáma Československa, resp. České republiky. Intenzivně se věnovala charitativním aktivitám, počátkem roku 1990 založila s přáteli z Charty 77 Výbor dobré vůle, který patřil k prvním projektům tohoto druhu v Československu. V roce 1992 založila Nadaci Olgy Havlové.  Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Činnost nadace začala být brzy známá i v zahraničí. V některých zemích Evropy i v zámoří vznikly pobočky k podpoře hlavních cílů nadace.

Motto nadace: „Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová