Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ byla odsouhlasena Řídící skupinou strategie

Ve čtvrtek 29.4.2021 na svém 19. zasedání Řídící skupina strategie odsouhlasila kompletní dokument Strategie rozvoje 2030+.  Výsledek téměř roční práce šesti Odborných pracovních skupin strategie tak dostal zelenou pro další projednávání v orgánech městské části Praha 5.

Nyní bude v průběhu celého května 2021 strategický dokument projednáván v jednotlivých výborech a komisích MČ Praha 5. V poradních orgánech se v průběhu dubna 2021 už projednávala Návrhová část, ke které bylo možné vznést připomínky. Dohromady bylo obdrženo 6 adresných připomínek a dále Školský výbor podal obsáhlejší návrh změn, které opatření pro prioritní osu školství v Návrhové části více konkretizovalo. Doporučení výborů a komisí, včetně rozsáhlejšího návrhu Školského výboru byly Řídící skupinou strategie akceptovány a zapracovány do výsledného dokumentu Strategie rozvoje 2030+. Společným úsilím se tak podařilo rozšířit Návrhovou část i Akční plán o další žádoucí opatření, která pomohou naplnit vize strategického dokumentu.

Kromě uvedeného projednávání v poradních orgánech bude dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ představen i občanům. Stane se tak 27. května 2021 na VEŘEJNÉM FÓRU STRATEGIE 2030+, které se bude konat na radnici MČ Praha 5 v sále zastupitelstva od 17.00 hod. Členové Řídící skupiny strategie a vedoucí Odborných pracovních skupin Vás provedou dokumentem Strategie rozvoje 2030+ a představí nejrůznější oblasti, kterým se dokument věnuje a konkrétní změny, které se pro nejbližší tři roky plánují.

Vizualizace některých těchto změn si budete moci přibližně od půlky května 2021 prohlédnout na VÝSTAVĚ – STRATEGIE ROZVOJE MČ PRAHA 5 2030+, která bude instalována u kostela sv. Václava na Andělu (naproti radnici).

K závěrečnému schvalování Strategie rozvoje 2030+ by mělo dojít na červnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5. Držme si palce, ať to Praze 5 vyjde.