Statisíce na vysoušení školek

11/04/2003

Rada MČ Praha 5 schválila zadání veřejné zakázky na odstranění vlhkosti v suterénu budovy MŠ Holečkova 38. Zakázku bude nákladem 374 tisíc korun realizovat firma Novapol Group, a.s. Ze tří firem, které obeslaly výběrové řízení nabídla uvedená firma radnici nejnižší cenu při splnění podmínek realizace akce. Další veřejná zakázka se týkala odstranění vlhkosti v suterénu MŠ U Santošky 178. Získala ji stejná firma jako u MŠ Holečkova 38, neboť jako jediná splnila bezezbytku podmínky zadání. Cena prací je zde 481 tisíc korun.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě