Starostka Renáta Zajíčková: Do deseti let bude Praze 5 chybět 1 560 míst pro školáky, víme o tom a řešíme to

Střednědobé statistiky demografického vývoje, které zpracovala radnice v loňském roce, varují před nízkými kapacitami mateřských, ale i základních škol zejména v oblasti Košíř. Vedení městské části Praha 5 přichází s variantami možného řešení.

Ze studie demografického vývoje školství v naší městské části víme, že za deset let bude potřeba zhruba o 1 560 míst pro školáky více, než jaká je současná kapacita. Důvodem jsou zejména developerské bytové projekty, které se v naší městské části stavějí a které sem přivádějí nové rodiny s dětmi,“ vysvětluje starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková.

Nová škola na Cibulkách

Radnice proto již nyní aktivně připravuje projekty, které by kapacity mateřských i základních škol zejména v oblasti Košíř navýšily. „Hrozící problém s kapacitami bychom rádi řešili výstavbou nové školy na Cibulkách. V uplynulých dnech jsem proto oslovila pana radního Šimrala s žádostí o jednání ohledně pozemků, na kterých by nová základní škola mohla stát. Jsou na nich nyní pouze zastaralé dřevěné objekty z padesátých let, které využívá ZŠ Pod Radnicí a které navštěvuje asi třicet dětí. Tyto pozemky by byly velmi vhodné pro stavbu nové školy, která by v sobě zahrnovala jak třídy naší základní školy, tak i školy speciální, jejichž zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. Myslím, že toto řešení by bylo ideální a přínosné pro všechny a těší mě, že to tak vnímá i magistrát,“ upřesňuje Renáta Zajíčková. Nyní je v plánu návrh studie, který prověří, co všechno je možné na pozemku postavit.

V oblasti je pouze jediná devítiletá základní škola, a to ZŠ Nepomucká, kam se navíc přesouvá část absolventů prvostupňové ZŠ Podbělohorská. Jednou z variant řešení nedostatku kapacit v Košířích je proto i rozšíření ZŠ Podbělohorská o druhý stupeň, aby na ni páťáci mohli pokračovat. „Dostavbou nové budovy pro druhý stupeň by došlo ke zvětšení zastavěné plochy pouze o tři procenta, zásah do zeleně by tak byl minimální,“ potvrdil radní pro územní rozvoj Zdeněk Doležal.

Názor veřejnosti je pro radnici důležitý

Téma školství se MČ Praha 5 snaží řešit i ve spolupráci s veřejností. „V blízké době máme v plánu setkání s obyvateli v ZŠ Nepomucká, na kterém chceme naše plány na rozšíření kapacit školy, ale i školky představit. Jsem přesvědčená, že místní tyto projekty uvítají,“ dodává Zajíčková. Realizace projektu nové základní školy na Cibulkách je v plánu v horizontu tří let.

V průběhu prvního čtvrtletí radnice představí ještě Střednědobou koncepci kapacit základních a mateřských škol, která demografická čísla dětí upřesní a na jejich základě se bude o jednotlivých návrzích řešení kvalifikovaně rozhodovat. V hledáčku budou vzhledem k připravovaným developerským projektům nejen zmíněné Košíře, ale i Waltrovka a Smíchov City.