Starosta pokřtil knihu profesora Šestáka „Provídky“

Starosta MČ Praha 5 Daniel Mazur ve středu 16. ledna 2019 pokřtil knihu profesora Šestáka „Provídky“. Křest se konal v Městské knihovně – pobočka Smíchov.

Kniha „Provídky“ je sbírka esejí „představující souborné dílo sestavené po mnoha letech předchozích úvah, zápisků a reflexí odrážejících autorův široký záběr nejen na poli vědy ale i v literatuře, umění, fotografii a vůbec všeho, co si člověk může představit uskutečnitelným.“ (zdroj: Knihy Dobrovský)

Autor knihy prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr. h. c. je emeritní radní a čestný občan MČ Praha 5, od roku 2017 je nositelem Medaile za zásluhy I. stupně.

Uznávaný český fyzik J. Šesták se po absolvování průmyslové školy chemické (1957) a VŠCHT, obor silikáty (1962) věnoval oblasti kinetiky reakcí a fyziky pevných látek. Po aspirantuře v ÚFPL pod vedením Dr. A. Bergsteina a prof. V. Šatavy v roce 1967 odjel na stáž do Švédska (Nukleární výzkum, Studsvik). Poté přednášel fyziku pevných látek jako asistent – profesor na Universitě v Missouri (Rolla, USA).

Od roku 1973 je zaměstnán jako vědecký pracovník ve Fyzikálním ústavu AV ČR, kde posléze obhájil doktorskou dizertační práci v oblasti studia skelných materiálů a získal titul DrSc (1990). V roce 1993 byl jmenován na VŠCHT Praha profesorem v oboru materiálového inženýrství.

Je autorem téměř 300 vědeckých prací a 11 knih, jež přineslo téměř 2500 citací a Hirshův citační faktor 22. V roce 2000 byl zařazen mezi 20 nejvíce citovaných českých fyziků v oboru termodynamika.  Je velkým cestovatelem, fotografem (22 samostatných výstav) a angažovaným občanem (v letech 1994 98 byl členem Rady MČ Praha 5). Jaroslav Šesták žije na Praze 5.