Stanovisko vedení městské části Praha 5 k lživým a účelovým informacím zveřejněným FTV Prima

27/03/2014

Vedení městské části se důrazně ohrazuje vůči nepravdivým a zavádějícím informacím zveřejněným v reportáži reportéra FTV Prima Patrika Kaizra ze dne 26. 3. 2014, tedy pouhý den před konáním Zastupitelstva MČ Praha 5.

Redakce FTV Prima se bohužel nechala vtáhnout do probíhajícího lobbingu frakce zastupitelů spřízněných s dodavatelskou společností CENTRA, a.s., která pro Prahu 5 obhospodařovala správu majetku a údržbu veřejných prostranství za desítky milionů korun ročně. Vedení Prahy 5 konstatuje, že redakce FTV Prima hrubě porušila pravidla zpravodajství, neověřila si veřejně dostupné informace a odvysílala tendenční reportáž za účelem zmatení veřejnosti v předvečer konání Zastupitelstva MČ Praha 5.

„V tomto okamžiku právní oddělení MČ Praha 5 připravuje žalobu, dále dopis na vedení FTV Prima s žádostí o omluvu a podnět pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k přezkoumání očividně účelové a politicky podložené reportáže,“ konstatoval starosta Prahy 5 Ing. Miroslav Zelený.

Příklady některých lživých a účelových výroků uvedených v reportáži za účelem zmatení veřejnosti:

  • Komentář P. Kaizra: „Vedení radnice se nám doteď neozvalo, přitom chce už zítra prosadit založení akciové společnosti, která by se o úklid starala, a to s vkladem minimálně 5 milionů korun. Důvod, když výběrové řízení vyhrála společnost Centra, není jasný. O tom, jestli v Praze 5 vznikne další akciová společnost, by měli zastupitelé rozhodnout zítra a na zítra se také před radnici Prahy 5 chystá velká demonstrace.“

Redaktor si neověřil ani základní fakta, založení společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a.s. odsouhlasili zastupitelé MČ Praha 5 již na svém zasedání 30. ledna 2014. Důvody k založení městskou částí 100% vlastněné společnosti jsou zveřejněny v příslušném usnesení i tiskové zprávě na webu Prahy 5. Lobbing za zájmy externího dodavatele CENTRA a.s. je zřetelný. Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 již ze dne 30. ledna totiž přechází činnosti vykonávané externím dodavatelem akciovou společností CENTRA pod městskou částí vlastněnou společnost Komunální služby MČ Praha 5, a.s. Externí dodavatel vlastněný developerskou společností CIG tak přichází o lukrativní zakázku z veřejných peněz.

  • Komentář P. Kaizra: „O peníze za úklid chodníků, za starost o zeleň, svoz odpadků a hlavně správu majetku. O to všechno se stará teď společnost Centra, která vyhrála výběrové řízení.“

Smlouvy mezi MČ Praha 5 a akciovou společností CENTRA sahají do 90. let minulého století, tedy dobu před přijetím zákona o veřejných zakázkách. CENTRA a.s. má řádně vysoutěženou smlouvu na správu veřejného prostranství, a to pouze smlouvu rámcovou, která sama o sobě žádné plnění nezakládá.

  • Komentář P. Kaizra: „Podle našich informací fakturovala v lednu společnost UXK přes 90 tisíc korun za úklid kalamitního sněhu. Uklízela kalamitní sníh jeden den. 22. 1., v ten den ale podle Českého hydrometeorologického ústavu napadlo v Praze méně než jeden centimetr sněhu.“

Uvedené informace jsou naprosto zavádějící, což dokládají záznamy radnice, ale také přímo deník prací dodavatelské společnosti CENTRA, a.s. a zaslaná vyjádření jejího managementu úřadu městské části.

Společnost UXK byla poptána nárazově, jelikož městská část má povinnost zajistit schůdnost chodníků a zpřístupnění občanské vybavenosti, například škol a školek. Jde zhruba o 40 tisíc m2.

Zaznamenali jsme od brzkých ranních hodin telefonní stížnosti, že úseky ve správě CENTRY nejsou uklizeny. Proto byla vyslána podpora z UXK. Bohužel CENTRA tento úklid dle nové smlouvy zajišťovala poprvé a nezvládla jej, což se opakovalo i později,“ dodal vedoucí správy veřejného prostranství Lukáš Pokorný.

Akciové společnosti CENTRA byla za pochybení během zimního úklidu dokonce udělena Radou MČ Praha 5 sankce ve výši 112.500 Kč. Nezvládnutí situace při zimním úklidu přitom dokonce potvrdil vedení Prahy 5 i ředitel divize zahradních služeb společnosti CENTRA.

V emailu adresovanému Odboru správy veřejného prostranství ze dne 27. 1., tedy již po druhém neúspěšném pokusu o úklid ploch, doslovně stojí: „Tímto se omlouvám za nezvládnutou situaci při zimní údržbě a věřím, že další úklid sněhu proběhne k vaší spokojenosti,“ takové písemné stanovisko po nezdařeném úklidu sněhu zaslal osobně ředitel divize zahradnických služeb společnosti CENTRA Jan Červinka.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě