Stále probíhá nábor členů do volebních komisí

24/08/2020

Vážení občané,

máte zájem podílet se na výkonu veřejné správy jako člen okrskové volební komise v podzimních volbách do Senátu Parlamentu ČR a přitom si přivydělat? Pak je tento článek určený právě Vám.

Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR na dny 2. a 3. října 2020. Úřad městské části Praha 5 tedy zajišťuje volby do Senátu za volební obvod č. 21.

 

V pátek 2. října 2020  začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.

V sobotu 3. října 2020 začíná hlasování v 08.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

 

V případě, že se uskuteční 2. kolo senátních voleb, toto proběhne ve stejných časech v pátek a v sobotu 9. a 10. října 2020.

Ke zdárnému průběhu voleb je třeba rovněž personálně obsadit 81 okrskových volebních komisí na území
Městské části Praha 5.

 

 

 

Pokud máte zájem pracovat v okrskových volebních komisích, přihlaste se prosím v odboru matrik a státního občanství, Štefánikova 13-15, 1. patro. Registrace zájemců již běží a úřední dny pro přijímání žádostí jsou stanoveny takto:

pondělí, středa   8.00 – 17.30 hod.

Využijte prosím vyvolávací systém, odeberte pořadové číslo z políčka “VOLBY” a vyčkejte na jeho vyvolání.

Pověřené osoby k přijímání žádostí:

 

Žádost o členství v okrskové volební komisi najdete na ZDE nebo získáte osobně u pověřených osob.

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise (OVK) náleží:

 

− členovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 800 Kč

− místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 2 100 Kč

− předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 2 200 Kč.

 

V případě konání dalšího kola senátních voleb se zvyšuje odměna o dalších 700 Kč pro řadové členy, resp. o 1 000 Kč pro zapisovatele, místopředsedu a předsedu za předpokladu účasti na všech zasedáních okrskové volební komise.

 

BONUS pro členy OVK

Zastupitelstvo MČ Praha 5 na svém 11. zasedání dne 23.6.2020 schválilo poskytnutí daru pro každého člena OVK, který není zaměstnancem ÚMČ ve výši 1000,-Kč.

 

Členem okrskové volební komise (dále jen OVK) může být státní občan České republiky:

 

  1. který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  2. u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ze zákona* a
  3. který není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR (v našem případě do Senátu).

 

(* překážkami výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon vojenské základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí).

 

Každá politická strana, hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu, pod který spadá volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Delegací členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostce. Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb ÚMČ Praha 5 by velmi uvítal, kdyby mohl dostat kopie seznamu delegací, neboť to povede k urychlení celého procesu při tvorbě OVK.

 

Předem Vám děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

Mgr. Antonín Kufa, MBA

Registrační úřad, dne 14.7.2020

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě