Splněná přání do školních lavic

14/12/2020

Na jaře roku 2020, v době první vlny epidemie COVID-19, se zrodil mezi řediteli škol Prahy 5, ostatními pedagogy a spolupracovníky škol v rámci Místního akčního plánu II Prahy 5 nápad. Chtěli jsme pomoci rodinám, které byly v důsledku mimořádné situace zasaženy v oblasti ekonomické.

Bylo možné předpokládat negativní dopad na prosperitu žáků ve škole i mimo ni. Na pravidelných setkáních členů MAP II Praha 5 probíhala diskuze o tom, jakou formou by tato pomoc měla být poskytována, komu a za jakých podmínek i s ohledem na mimořádná opatření v zemi.

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5

reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě