Soutěž o návrh uměleckého díla ve veřejném prostoru na Praze 5 zná vítěze

13/05/2022

Soutěž o návrh památníku připomínajícího osobnost spisovatele a publicisty Ferdinanda Peroutky, který bydlel a tvořil v domě v Matoušově ulici poblíž parku Portheimka, má svého vítěze. Porota v soutěži, kterou financovalo hlavní město Praha, vybrala dílo Ing. arch. Radka Talaše s názvem „Jací jsme“.

V zadání pro soutěž bylo vytvoření návrhu výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla, které by mělo svým výtvarným ztvárněním, použitými materiály a proporcemi dotvářet charakter a atmosféru veřejného prostranství parku Portheimka nebo Matoušovy ulice. Původní idea vytvořit dílo k připomínce a důstojnému připomenutí výjimečné osobnosti Ferdinanda Peroutky přišla od místostarosty MČ Praha 5 odpovědného za oblast kultury Lukáše Herolda (ODS) a Viktora Čahoje, zastupitele (TOP 09) a získala tak konkrétní podobu.

„Jsme rádi, že to bude důstojné připomenutí Ferdinanda Peroutky v jiné konsekvenci, než tomu bylo v soudním sporu s prezidentskou kanceláří,“ říká místostarosta odpovědný za oblast kultury Lukáš Herold.

Pětičlenná porota složená ze zástupců radnice, architektů či umělců vybrala jako nejpovedenější návrh Ing. arch. Radka Talaše, na druhém místě skončil MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica. Třetí cena nebyla udělena.

Mezi oběma oceněnými a ostatními návrhy byl velký kvalitativní rozdíl. Žádný z dalších návrhů nesplnil očekávání do té míry, aby mu porota udělila cenu. A to jak v rovině konceptu, tak v rovině realizovatelnosti,“ vysvětlil Lukáš Herold.

Vítězný návrh s titulem „Jací jsme“ ocenila porota jako výrazný solitér. Projekt kombinuje jasný symbol a konkrétní citaci Peroutkovy knihy „Jací jsme“. Tvarově odkazuje k ikonické dýmce, s níž je Ferdinanda Peroutka neodlučně spjat na řadě dobových fotoportrétů, ale posouvá ji k abstrahované formě.

Předpokládaná realizace sází na precizní technologické řešení kombinující různé kvality leštěného kovového povrchu, jenž odráží okolí parku i bezprostřední blízkost domu, ve kterém Peroutka bydlel. Dílo nenuceně zahrnuje i interaktivní prvek v podobě plochy věrně zrcadlící chvilkové portréty jednotlivých kolemjdoucích či návštěvníků parku. V neposlední řadě lze konstatovat, že dílo nepředpokládá nadstandardní náklady spojené s údržbou či energetickým provozem.

Soutěž na nový umělecký objekt ve veřejném prostoru byla financována z programu Magistrátu hl. m. Prahy Umění pro město.

„Pomník takové osobnosti jako byl Ferdinand Peroutka v hlavním městě dosud chyběl. Díky našemu programu Umění pro město na podporu současného umění ve veřejném prostoru se podařilo ve spolupráci s městskou částí Praha 5 zrealizovat soutěž na jeho podobu. Těším se na realizaci, která kromě vzpomínky na spisovatele a pražského rodáka bude i příležitostí pro Pražany seznámit se s tvorbou současných českých umělců,“ říká Hana Třeštíková, radní hlavního města Prahy pro kulturu a cestovní ruch.

 

Vítězný návrh s titulem „Jací jsme“.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě