Sociologická analýza pomůže dále zlepšovat začleňování cizinců žijících v Praze 5

Městská část Praha 5 má k dispozici výsledky sociálně – geografické studie s názvem „Analýza cizinců a podpora vzdělávacích aktivit podporujících integraci cizinců v roce 2018 na území městské části Praha 5“, kterou především pro potřeby zlepšování procesu integrace cizinců vypracoval výzkumný tým prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Studie byla vypracovaná na základě žádosti radnice v rámci grantu Ministerstva vnitra ČR (MV) pro podporu obcí v oblasti integrace cizinců, který i díky finanční podpoře MV poběží dalším rokem.

Pro naši městskou část jde o první systematicky zpracovaný materiál, který mapuje cizince, jejich počet a rozmístění v naší městské části. Díky analýze jsme získali cenné podklady, které využijeme také při dalších aktivitách, včetně vzdělávacích, podporujících začleňování cizinců – dětí i dospělých. Studie poslouží řešitelům projektu pro účelné zaměření jednotlivých aktivit. Aktivity jsou pestré, jedná se na příklad o kurzy sociokulturní orientace pro dospělé, vzdělávání pedagogů v mateřských i základní školách, workshopy tolerance pro dětské skupiny nebo doučování češtiny dětí cizinců, jednak v intenzivním kurzu ve Vzdělávacím a informačním centru Praha 5, jednak přímo ve školách a školkách, kam děti docházejí,“ uvedla Lenka Kazdová Kocourková, sociální kurátorka, poradkyně pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny sociálního odboru MČ Praha 5.

„Zvládnutí jazyka a jeho průběžné procvičování urychluje zapojení dětí do kolektivu a výsledky jsou vidět i na zlepšování prospěchu. Úspěchy jsou motivací i pro pedagogy v jejich každodenní práci,“ připomíná Jana Frischmannová, ředitelka Vzdělávacího a informačního centra Praha 5 (VIC) s tím, že výsledky analýzy jsou důležitým východiskem pro plánování dalších aktivit, a to nejen pro rok 2019. I díky nim bude zachována kontinuita vzdělávacích a sociokulturních aktivit.

Se závěrečnou výzkumnou zprávou se v lednu roku 2019 seznámilo vedení radnice Prahy 5 a odborná veřejnost.

Výzkumná zpráva je pro veřejnost k dispozici na webových stránkách komunitního plánování sociálních služeb.

O projektu:

Projekty „Integrace“ běží již několik let a jejich aktivity jsou určené pro děti i dospělé cizince. Jeho realizaci již od roku 2017 úspěšně zajišťuje VIC. „Největší ohlas měl čtrnáctidenní prázdninový kurz pro děti předškolního věku, mladší a starší žáky. Vyhledávané je individuální i skupinové doučování českého jazyka. Prázdninového kurzu se některé děti účastnily podruhé, což svědčí o jeho přínosu před návratem do školních lavic,“ uvedla Kateřina Matuštíková, jedna z lektorek projektu s tím, že doučování bylo vždy přizpůsobeno jazykové úrovni dětí a mnohdy vyžadovalo ryze individuální přístup.

  • Fotogalerie z akcí projektů INTEGRACE:

Doučování českého jazyka v mateřských a základních školách (MŠ, ZŠ)

Intenzivní prázdninový kurz češtiny (2018)

 

Kurzy sociokulturní orientace pro dospělé (2018)

 

Vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ (2018)

 

Workshop “Tolerance v mateřských a základních školách” (2018)