Snažíme se bořit nejen jazykové bariéry

05/11/2018

Stejně jako v předchozích letech tak také letos jsme obdrželi prostřednictvím Ministerstva vnitra dotaci ze státního rozpočtu na podporu integrace cizinců.

Původně byly přidělené finanční prostředky využity pro výuku češtiny na školách a v přípravných kurzech, nedílnou součástí byla také příprava učitelů základních škol pro práci s dětmi – cizinci. Letos se na realizaci této části projektu stejně jako v loňském roce podílely pracovnice Vzdělávacího a informačního centra Praha 5. Při přípravě a realizaci aktivit s dětmi vyplynula potřeba pracovat také s jejich rodiči, resp. dospělými osobami. Ti se velmi často pohybují a komunikují pouze v rámci svého rodného jazyka a mají omezenou možnost dorozumívat se v češtině nebo se blíže seznámit s činnostmi obvyklými pro majoritní společnost. Proto jsme pro letošní rok projekt rozšířili o aktivity pro dospělé a pro příští rok připravujeme další novinky, které vycházejí z potřeb zjištěných při komunikaci s účastníky letošního projektu.

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, pod vedením prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D. probíhá na naší městské části analýza cizinců. Prezentaci výsledků připravujeme na leden 2019, kdy budou všechna zjištěná data zpracována. Analýza bude podkladem pro další projekty, které pomohou při začlenění cizinců a seznamování s naší kulturou, zvyky a tradicemi, ale také k poznávání kultur a prostředí, ze kterého cizinci přicházejí. Naším cílem je podpořit ty, kteří se chtějí začlenit, poznat běžný život a žít s námi a ne jen vedle nás.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě