Smíchovské nádraží čeká velká proměna, stane se nejmodernějším dopravním uzlem v ČR. Pětka umožní pronájem pozemku pro realizaci stavby

02/08/2022

Vedení radnice Pětky uvítalo záměr hlavního města Prahy zrealizovat projekt pod názvem „Terminál Smíchov“. Smíchovské nádraží bude v budoucnu příjemným prostorem navazujícím na rezidenční část Smíchov City.

 

Nová podoba Smíchovského nádraží by měla sjednotit dopravní uzly a nabídnout rychlejší a celkově snadnější přestup mezi různými druhy dopravy čímž bude lépe propojena železniční doprava s autobusy, městskou hromadnou dopravou, metrem i parkovištěm P+R.

Záměrem je vybudovat dopravní terminál 21. století, což odpovídá také dokumentu Strategie rozvoje městské části Praha 5 2030+.

 

„Prioritou strategie je zajištění plynulé, bezpečné a pohodlné dopravy na území Pětky a umožnění volby pro každý typ dopravy s výběrem vhodné kombinace pro cestování městskou dopravou. K tomu je nezbytné vybudování základní páteře nadřazené komunikační sítě, což je Radlická radiála, Městský okruh, Dvorecký most a ve výhledu Břevnovská radiála,“ říká radní pro územní rozvoj Zdeněk Doležal (ODS).

 

Dojde k výrazné změně v autobusové dopravě, zejména pro příměstské a dálkové autobusy, končící nyní Na Knížecí a před nádražím Smíchov. Projekt počítá s přesunutím autobusů do nového terminálu nad nástupišti železniční stanice. Prostor před nádražním se promění díky novému uspořádání zastávek tramvají a autobusů a umožní cestujícím jednodušší přesun do nádražního terminálu. Tramvajová trať se narovná a oddálí od obytných domů, což výrazně sníží hluk k čemž přispěje také zklidnění průjezdné dopravy. Celý prostor bude zútulněný a počítá i s osazením nových stromů.

 

Městská část Praha 5 poskytne investorovi pozemek za účelem realizace stavby „Terminál Smíchov“ na němž bude zřízeno stanoviště pro stavbu po dobu 366 dní v roce 2024.

„Pozemek městské části bude využívaný především pro umístění stavebního materiálu, aby mohla začít dlouho očekávaná revitalizace Smíchovského nádraží.  Staveniště bude zajištěno a oploceno. Zhotovitel stavby společnost SUDOP Praha a.s. zajistí bezpečnost, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození majetku,“ vysvětluje místostarosta odpovědný za majetek Martin Damašek (TOP 09).

 

V průběhu stavebních prací bude také zajištěna ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci. V případě, že by hrozila kolize se zde rostoucími dřevinami budou výkopové práce prováděny ručně. Po skončení pronájmu budou výkopy ve vegetaci urovnány, doplněny kvalitním substrátem a osety travním osivem. Dále zmizí veškerý stavební odpad a pozemek bude městské části vrácený v neporušeném stavu.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě