Smíchov Expo představí čisté ekologické technologie

Prostor bývalé zahrady MŠ u Železničního mostu, který léta zel prázdnotou, bude Smíchov Expo od 21. června 2019 do 21. září 2019 sloužit jako místo pro prezentaci čistých ekologických technologií, které představí energetické úspory a zelené technologie. Festival nových technologií podpořil udělením záštity Martin Slabý (ANO), místostarosta Prahy 5.

Od 21. června 2019 do 21. září 2019 se areál bývalé zahrady MŠ u Železničního mostu promění ve výstaviště Smíchov Expo (1. NEF, New Energy Fest), které představí nové možnosti využívání chytrých technologií pro lepší zítřky. Výstavní program je plánovaný jako cyklický a je pro veřejnost zdarma. Každý měsíc proběhne několikadenní výstava, věnovaná jednomu ze čtyř témat (čisté energetické technologie, e-mobilitu a alternativní pohony, Smart-city a budoucnost staveb), zahrnuje expozici, workshopy, přednášky.

Čisté energetické technologie

Ty využívají obnovitelné a alternativní zdroje energie (OZE/AZE). Jedná se jak o sluneční, geotermální energii, také energii vody a větru, které jsou nevyčerpatelné, tak o inovativní a velmi efektivní způsoby využití konvenčních paliv (plyn, biomasa a další). Přechod na čisté energetické technologie a decentralizovanou výrobu energie se zdá být nevyhnutelný z řady důvodů, které budou příchozím na Exu prezentovány: zásoby fosilních paliv se ztenčují; konvenční paliva se zdražují; v dohlednu je ukončení činnosti atomových a uhelných elektráren; celosvětová politická nestabilita ohrožuje stabilitu cen a dodávek konvenčních paliv; čisté technologie se zdokonalují a zlevňují; čisté technologie se podporují dotacemi; využití čistých technologii vede k vylepšení životního prostředí.

Představeny budou:

 1. fotovoltaické a fototermické technologie,
 2. kogenerace a třígenerace,
 3. tepelná čerpadla a kotle různých typů,
 4. větrné, vodní mikro a malé elektrárny,
 5. chytré úsporné osvětlení, rekuperace a klimatizace,
 6. akumulační systémy elektřiny, tepla a chladu,
 7. virtuální úložiště,
 8. soustavy zásobování elektřinou, teplem, chladem; Smart grid,
 9. chytré měření, chytré řízení, doplňky a související služby (dotace, financování, odborná literatura, legislativa a implementace).

E-mobilita a alternativní pohony

Vzhledem k tomu, že náklady na elektřinu jsou při vlastní výrobě nižší, provoz elektrického vozidla řeší nejen požadavek na dopravu ale také úkol ukládání přebytku vyrobené energie. Proto je elektromobil nákladově efektivnější. Odborníci tvrdí, že elektromotor je zásadně méně poruchový a vyžaduje minimální servis.

Představeny budou:

 1. investiční dotace,
 2. parkování v modrých zónách,
 3. nabíjení zdarma v celé řadě míst; automobily na alternativní pohon (elektromobily, hybridy, vodík, biopaliva, líh, CNG, atd.),
 4. elektrické motocykly a skútry, elektro kola a koloběžky, další osobní vozidla,
 5. nabíjecí a plnicí infrastrukturu, autonomní mobilitu (samořídící vozidla, vozy s polo-autonomním řízením),
 6. aplikace sdílené ekonomiky,
 7. doplňky, služby související s E-Mobilitou (dotace, financování, odborná literatura, legislativa a implementace).

Smart city technologie

Posláním koncepce Smart City spočívá v efektivní integraci fyzických, lidských, digitálních a technologických systémů v městském prostředí s cílem zajistit udržitelnou, prosperující budoucnost pro obyvatelé a zároveň zvyšovat bezpečnost a komfort 􀀀šetřit prostředky, bránit plýtvání, chránit životní prostředí a zlepšovat komunikaci.

Představen bude potenciál Smart city pro:

 1. samosprávu: optimalizace poskytování veřejných služeb a zapojení obyvatel do městského života,
 2. energetiku: dodávky, úspora, energetická účinnost a integrace obnovitelných zdrojů; smart grid,
 3. vodohospodářství: správa a modernizace systémů, monitorování spotřeby, systémy ochrany životního prostředí a řízení povodní, hospodaření s dešťovou vodou,
 4. dopravu: řešení městské logistiky, řízení osobní a nákladní, veřejné a komerční dopravy, parkoviště, semafory atd.,
 5. budovy: inteligentní systémy, které integrují inženýrské a informační systémy budovy do jediné struktury s městskými službami. Automatizované řízení úspor energie, pohodlí a bezpečnosti.
 6. konektivitu: mobilní sítě 5G; sítě pro IoT a IoTSP, a také doplňky, související služby (dotace, financování, odborná literatura, legislativa a implementace).

Budoucnost staveb

Dlouhodobým trendem posledních let je snaha přiblížit se ke standardu pasivní stavby, tj. budovy s minimálními energetickými ztrátami. To ale nemusí stačit: s využitím inovativních technologii a materiálů v kombinaci s OZE budovy mohou být energeticky plusové, dokonce výdělečné, při tom odolné, ekologické, komfortní a bezpečné.

Téma bude zaměřeno zejména na:

 1. inovativní architekturu a stavební projekty, které kladou důraz na ekologičnost, využití OZE a soběstačnost,
 2. budoucnost stavebních materiálů,
 3. inovativní stavební technologie a budoucnost Offsite výstavby,
 4. budoucnost odpadu, recyklace a cirkulární ekonomiky,
 5. budoucnost městské infrastruktury,
 6. doplňky a související služby (dotace, financování, odborná literatura, legislativa a implementace).