SMART vzdělávání Městské části Praha 5

02/05/2018

MČ Praha 5 získala dotaci na projekt se zaměřením na vzdělávání celkem 151 pracovníků. Cílem je zvýšit odborné znalosti a dovednosti těchto zaměstnanců v oblasti veřejných zakázek, přestupkového řízení, ochrany osobních údajů, trestněprávní odpovědnosti, správního řízení a rovněž téma “chytrých měst”, čímž budou připraveni na změny ve veřejné správě a implementaci nového strategického dokumentu.

Projekt bude trvat celkem 15 měsíců a výstupem bude 151 pracovníků MČ Praha 5 s osvědčením či certifikátem.

CÍLE PROJEKTU:

–      Zvýšit odborné znalosti a dovednosti 151 zaměstnanců Úřadu Městské části Praha 5 v souladu s implementací nového Strategického plánu rozvoje Městské části.

–      Připravit zaměstnance na implementaci nové koncepce “Smart City”, která je součástí nového strategického dokumentu.

–      Zrychlení a zefektivnění pracovních postupů.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě