ZŠ waldorfská

název: Základní škola waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9, příspěvková organizace

adresa: Butovická 228/9, 158 00 Praha 5 – Jinonice

odloučené pracoviště: Mezi Rolemi 2, 4, 6, 8, Praha 5 – Jinonice (nejde přímo o odloučené pracoviště, ale o další budovy)

webové stránky: www.waldorfjinonice.cz

provozní doba družiny pro 1.–4. třídu: 7.30–17.30 hod.

charakteristika školy: Škola vznikla díky spolupráci Městské části Praha 5 a iniciativy rodičů organizovaných ve Spolku pro založení a rozvoj waldorfské školy v Praze. Nachází se mezi zástavbou starších rodinných domů v oblasti starých Jinonic a v blízkosti přírodní rezervace Prokopské údolí. Výuka probíhá v souladu s RVP ZV podle školního vzdělávací programu Waldorfská škola. Klíčové předměty jsou vyučovány v epochách – delších celcích každý den (cca 2,4 h) po celý měsíc, po nich následují odborné předměty v klasických vyučovacích hodinách v týdenním rozvrhu. Žáci jsou hodnoceni slovně (průběžně, na vysvědčení).

otevírané první třídy: 1

počet dětí ve třídě na 1. stupni: průměrně 22 (počet žáků až 30, dvě třídy – II.A a V.B jsou z prostorových důvodů s max. kapacitou 16 žáků)

cizí jazyky: angličtina a němčina od 1. ročníku s časovou dotací 2+2 až 2+3 hod.

prvky ozvláštňující vzdělávání: waldorfský školský vzdělávací program, třídní a celoškolní projekty (ze zrna chléb, stavba domu, středověká a renesanční slavnost, ročníkové práce a ročníkové divadlo v 8. třídě, slavnosti v rytmu roku (Michaelská, Martinská, vánoční, Svatojanská), závěrečná slavnostní Akademie, zapojení do adventního a velikonočního jarmarku, tandemová výuka, kruh 2. stupně (školní parlament), důraz na pozorování a vyvozování, na dovednosti prezentace a badatelský přístup, pravidelné výjezdy (školy v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze)

specifické vzdělávací potřeby a specialisté: spolupráce s PPP, podpůrné plány (IVP, školní plány podpory), školní poradenské pracoviště (speciální pedagogové, výchovný poradce, metodik prevence, sociální pedagog, kariérový poradce), asistenti pedagoga, doučování

vybavení a zázemí: Třídy prvního stupně a část družiny jsou situovány v rekonstruované hlavní školní budově v ulici Butovická, druhý stupeň sídlí v nově postaveném pavilonu D v areálu v ulici Mezi Rolemi, zhruba 300 metrů od hlavní budovy. V tomto areálu se nachází také další odborné učebny a zázemí odborné výuky, učebny polytechnické výchovy (dílny, ruční práce, keramika, 3D tisk), ukrajinské třídy, školní družina, školní klub pro žáky druhého stupně a dětský klub pro předškolní děti. Součástí obou areálů jsou velké zahrady, v ulici Mezi Rolemi je také školní hřiště se sportovním oválem, venkovní altán, venkovní herní prostor a včelín. Škola má k dispozici multifunkční sál, 2 menší sály pro pohybové, hudební a divadelní aktivity, knihovnu a fotolaboratoř. K hodinám tělesné výchovy se využívá tělocvična Sokol.

kroužky: dramatický, výtvarný, keramický, včelařský, sportovní, hra na různé hudební nástroje, sbor

školní stravování: výběr ze dvou jídel, elektronický čipový systém

bezbariérovost: částečně, v některých budovách (výtah/WC)

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě