ZŠ Nepomucká

název: Základní škola Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace

adresa: Nepomucká 1/139, 150 00 Praha 5 – Košíře

odloučená pracoviště:

– Beníškové 1258/1, 150 00 Praha 5 – Košíře

– Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha 5 – Košíře

– Naskové 1100, 150 00 Praha 5 – Košíře

webové stránky: www.nepomucka.cz

provozní doba družiny pro 1.–3. třídu: 7.00–17.00 hod.

charakteristika školy: Klademe důraz na osobnostní a sociální výchovu, výuku cizích jazyků (AJ od 1. třídy) a informační gramotnost. Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a využívá prostředky OP JAK.

otevírané první třídy: 3

počet dětí ve třídě na 1. a 2. stupni: na 1. stupni průměrně 24, na 2. stupni průměrně 26

cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina od 7. ročníku

prvky ozvláštňující vzdělávání: kritické myšlení, práce s chybou, projektová výuka, přátelské vztahy, výchova ke ctnostem, důraz na dovednost prezentovat a propojovat vědění s praktickým životem, celoškolní projekty, školy v přírodě, exkurze a výlety, kurzy (lyže), zájezdy do zahraničí

specifické vzdělávací potřeby a specialisté: spolupráce s PPP a SPC, individuální přístup k výuce, doučování, dvojjazyčné asistentky pedagoga, domácí vzdělávání, individuální vzdělávací plány, funkční školní poradenské pracoviště – výchovný a kariérový poradce, speciální pedagog, školní metodičky prevence

vybavení a zázemí: kvalitně vybavená škola na všech pracovištích (pomůcky, učebnice), dvě menší tělocvičny, venkovní hřiště, školní kuchyně a dvě jídelny, školní dílna, školní kuchyňka, skleník

kroužky: kroužek LEGO, kroužky DDM (atletika, gymnastika, lukostřelba), fotbal, florbal, AJ s rodilým mluvčím

školní stravování: kuchyně a jídelna – v objektu Beníškové; výdejny obědů – pracoviště v Nepomucké a v Zahradníčkově ulici; výběr ze dvou jídel, elektronický čipový systém

bezbariérovost: ne (na žádném pracovišti)

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě