ZŠ Pod Žvahovem

název: Základní škola Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, p. o.

adresa: Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

webové stránky: www.zspodzvahovem.cz

provozní doba družiny pro 1.–4. třídu: 7.00–17.00 hod.

charakteristika školy: Jsme menší, komunitní, základní škola, obklopená přírodou a vesnickým prostředím starých Hlubočep. Jsme Fakultní školou Pedagogické fakulty UK. Klademe důraz na pobyt dětí ve venkovních prostorách, využívání moderních technologií, kvalitní výuku jazyků a hudební výchovu v prostředí, kde je dětem i dospělým dobře. Klíčovým slovem je pro nás „vlídnost“.

otevírané první třídy: 2

počet dětí ve třídě na 1. stupni: 24

cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, francouzština/němčina od 8. ročníku

prvky ozvláštňující vzdělávání: rozšířená dotace výuky angličtiny, etická výchova, ročníkové projekty i pravidelné projektové dny, využití moderních technologií a důraz na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností

specifické vzdělávací potřeby a specialisté: kvalitní poradenské pracoviště školy (psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, kariérový poradce), individuální práce s dětmi

vybavení a zázemí: nová školní jídelna, rekonstruované a nově vybavené učebny, tělocvična, velký venkovní prostor, špičkové interaktivní panely/tabule ve všech třídách

kroužky: 14 různých kroužků nejrůznějšího zaměření, ZUŠ Music Art působící přímo v budově školy, dva školní pěvecké sbory

školní stravování: výběr ze dvou jídel, elektronický čipový systém

bezbariérovost: ne

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě