ZŠ Kořenského

název: Základní škola a mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace

adresa: Kořenského 10/760, 150 00 Praha 5 – Smíchov

odloučené pracoviště: MŠ nám. 14. října 2994/9a

webové stránky: www.zskorenskeho.cz

provozní doba družiny pro 1.–4. třídu: 6.40–17.00 hod.

charakteristika školy: Mottem školy je „Hledáme v každém to nejlepší a pro každého to nejlepší“. Poskytujeme žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola 2023, spočívajícím na základních pilířích jako je komunikace v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií pro vzdělávání i pro život, rozvoj osobnosti, environmentální výchova a respekt k životnímu prostředí. Posílením výuky informatiky je zkvalitněn obsah informatického vzdělání žáků. Každý žák prostřednictvím praktické a názorné výuky rozvíjí své kompetence a gramotnosti důležité pro život v moderní diferencované společnosti. Škola je místem rovných příležitostí pro žáky, rodiče i učitele, kde podporujeme všestranný rozvoj a individuální potenciál každého jednotlivce. Ve škole se společně staráme o pozitivní pracovní atmosféru, škola je pro nás otevřeným prostorem s vlídným a jasným řádem.  Naše hodnoty jsou vzájemná tolerance a respekt, kvalitní vzdělání v bezpečném prostředí, otevřená, srozumitelná a laskavá komunikace, spokojenost a motivovanost učitelů i žáků. Naši absolventi jsou samostatní lidé s dobrým charakterem a zdravým sebevědomím, zodpovědní za své vzdělávání a rozvoj. Rolí rodičů i zaměstnanců školy je být dětem a žákům oporou a přirozeným příkladem.

otevírané první třídy: 2+1 přípravná třída

počet dětí ve třídě na 1. stupni: průměrně 23

cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, základy německého jazyka od 8. ročníku

prvky charakterizující výuku: pravidelné třídnické hodiny, péče o vztahy v kolektivu, aktivní účast žáků 2. stupně ve školním parlamentu, tandemová výuka angličtiny s rodilým mluvčím, společenské akce pro žáky a rodiče, dny otevřených dveří, jednodenní výjezdy do zahraničí, exkurze, výlety, školy v přírodě, úzká spolupráce ZŠ a MŠ, Mikuláš a Dětský den

specifické vzdělávací potřeby a specialisté: kompletní poradenské pracoviště (výchovná a kariérová poradkyně, metodik prevence, sociální pedagog, speciální pedagog, školní psycholog, koordinátor prevence školní neúspěšnosti), asistent pedagoga, dvojjazyčný asistent pedagoga, individuální domácí vzdělávání

vybavení a zázemí: velká tělocvična, gymnastický sál, venkovní hřiště, školní zahrada s venkovními hracími prvky

kroužky: Pořádáme vlastní kroužky – dramatický, keramika, čtenářský klub, klub filmů v angličtině, pohybové hry, muzikohrátky, mezinárodní dáma. V budově se také konají také kroužky pořádané externími subjekty (tenis, badminton, gymnastika, gymnathlon, florbal, tanečně-pohybový kroužek, vědecké pokusy, šachy, angličtina s rodilým mluvčím).

školní stravování: provozujeme školní výdejnu jídla s výběrem ze dvou jídel, přihlašování a odhlašování obědů probíhá elektronicky (čipový systém)

bezbariérovost: ano, s dopomocí (šikmá schodišťová plošina, výtah, bezbariérové WC)

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě