ZŠ Grafická

název: Fakultní základní škola a mateřská škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace

adresa: Grafická 13/1060, 150 00 Praha 5 – Smíchov

odloučené pracoviště: MŠ Holečkova 38

webové stránky: https://zsgraficka.cz/

provozní doba družiny pro 1.–4. třídu: 7.00–17.00 hod.

charakteristika školy: Klademe důraz na pozitivní klima ve škole a přátelské a podporující vztahy nejen mezi žáky, ale i mezi školou a zákonnými zástupci. Ve výuce je pro nás stěžejní získat zájem žáků, naučit je kriticky myslet a podporovat je v hledání jejich vlastní cesty. Dalšími oblastmi, které pro nás mají význam jsou udržitelnost a upcycling, komunikace v cizím jazyce a zdravý přístup k technologiím postavený na základech z po sobě jdoucích kroků.

otevírané první třídy: 1

počet dětí ve třídě na 1. stupni: průměrně 24

cizí jazyky: angličtina od 3. ročníku, francouzština od 7. ročníku

prvky ozvláštňující vzdělávání: kritické myšlení, práce s chybou, projektová výuka, tandemová výuka, pravidelné setkání zástupců tříd s ředitelkou školy, zavádění badatelských přístupů, školy v přírodě, výlety do zahraničí, výuka venku, tripartity, snídaňové kluby

specifické vzdělávací potřeby a specialisté: Naše škola spolupracuje mimo jiné s PPP Prahy 5.  Přímo v naší škole působí několik odborníků, kteří zvyšují kvalitu vzdělávání a vytvářejí wellbeing v naší škole. Jsou to speciální pedagogové, logopedka, adaptační koordinátorka a sociální pedagožka.

vybavení a zázemí: nová polytechnická dílna, nová multifunkční učebna přírodních věd, školní zahrada,

kroužky: angličtina, jóga, všesportovní kroužek, Poznáváme Prahu, francouzština, Macrame, výtvarný kroužek, keramika

školní stravování: výběr ze dvou jídel, elektronický čipový systém, projekt ovoce a mléko do škol, snídaňové kluby 2x měsíčně

bezbariérovost: částečná – jedna třída s nájezdem na rampu

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě