ZŠ Barrandov

název: Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace

adresa: Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

odloučené pracoviště: MŠ Renoirova 648

webové stránky: www.zsbarr.cz

provozní doba družiny pro 1.–4. třídu: 6.30–17.30 hod.

charakteristika školy: Klademe důraz na vlastní zodpovědnost a samostatnost žáka a dobré vztahy mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu, rozvíjíme kritické myšlení, průběžně se akcentujeme environmentální výchovu a zdravý životní styl, osobnostní rozvoj a kreativitu. Výuka angličtiny od 1. třídy, dále podle volby: bilingvní program v angličtině, matematika metodou prof. Hejného, metoda výuky čtení a psaní Sfumato Na 2. stupni 3–6 volitelných předmětů v ročníku, nepovinný předmět „Objevujeme svůj potenciál“. Škola je zapojena do mezinárodního programu DofE, Erasmus+.

otevírané první třídy: 4

počet dětí ve třídě na 1. stupni: průměrně 22–26

cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, francouzština, ruština, němčina od 8. ročníku

prvky ozvláštňující vzdělávání: konstruktivistická metoda napříč předměty a badatelský přístup, důraz na práci s chybou, projektová výuka a výuka metodou STEM, práce pedagogů v tandemu, výuka angličtiny s rodilým mluvčím, školní parlament, školy v přírodě na 1. stupni, adaptační kurzy pro 6. třídy, lyžařský kurz v 7. třídě, historicko-geografický kurz v 8. třídě, zahraniční pobyt v 8. a 9. třídě

specifické vzdělávací potřeby a specialisté: rozsáhlé školní poradenské pracoviště – výchovní poradci, kariérový poradce, speciální pedagogové, koordinátor pro žáky s nadáním, koordinátor pro žáky s odlišným mateřským jazykem, spolupráce s PPP, individuální přístup k potřebám žáků, doučování, dvojjazyčná asistentka pedagoga, individuální domácí vzdělávání, individuální vzdělávací plány

vybavení a zázemí: tři velké tělocvičny, posilovna a taneční sál, učebny informatiky a robotiky, učebny přírodopisu a hydroponické záhony, fyziky a chemie, dobře vybavená laboratoř, výtvarné a hudební učebny, kinosál, knihovna, venkovní hřiště, sportovní ovál, hřiště pro tenis i beachvolejbal, dopravní hřiště, prostory s pískovištěm a venkovní učebnou pro školní družinu, školní permakulturní zahrada

kroužky: volejbal, stolní tenis, kreativní kroužek, robotický kroužek, hudební kroužek, školní knihovna volně přístupná po vyučování pro žáky k přípravě a trávení volného času

školní stravování: výběr ze tří jídel (z toho jedno vždy zeleninový salát, domácí chléb), elektronický čipový systém, možnost dietního stravování

bezbariérovost: ne

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě