MŠ U Krtečka

název: Mateřská škola „U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235, příspěvková organizace

adresa: Kudrnova 235/1a, 150 00 Praha 5 – Motol

webové stránky: www.msukrteckapraha.cz

provozní doba: 6.30–17.30 hod.

charakteristika školy: Naše mateřská škola má čtyři oddělení a je členěna do tří pavilonů. Je umístěna v zahradě, kde jsou kromě okrasných stromů a keřů vyhrazené plochy pro hry a volný pohyb dětí. Nejmenší děti mají možnost k hraní venku využívat terasu. Mateřská škola se věnuje vyhledávání a práci s dětmi nadměrně nadanými, spolupracujeme s Mensou Česko. Využíváme metodu NTC pro všechny děti, neboť věříme, že každé dítě má talent. Snažíme se jej rozvíjet, hledat cesty pro jeho posílení. Touha po objevování nových věcí se prolíná celým dnem v naší mateřské škole. Ukazujeme dětem nejrůznější cesty a možné způsoby jejich zdolávání.

Využíváme méně známých pomůcek při výchovně-vzdělávacích činnostech, u dětí rozvíjíme polytechnické schopnosti, děláme jednoduché pokusy, využíváme robotické včelky, tablety, „cestujeme světem“. Ve spolupráci i s jinými projekty seznamujeme děti se životem ve světě prostřednictvím zahraničních studentů, kdy sjednocujícím komunikačním jazykem je angličtina, samozřejmě úměrně znalostech našich dětí. Jezdíme na školy v přírodě, chodíme na výlety po krásném okolí naší MŠ, poznáváme Prahu.

Jsme zapojeni do projektů „Plastíkův kouzelný kufřík“ (nadace spol. Orlen), „Celé Česko čte dětem“ a „Se Sokolem do života“, ve spolupráci s radou rodičů organizujeme charitativní burzu, pořádáme výtvarné výstavy pro rodiče, nocujeme ve školce. Každé oddělení má k dispozici jedno podlaží, máme vlastní keramickou dílnu i pec, tělocvičnu, podporujeme mezigenerační setkávání a přípravu na přechodu do základní školy (pravidelné návštěvy předškoláků v ZŠ.)

vybavení a zázemí: Školka má vlastní zahradu, děti zde mají k dispozici houpačky, skluzavky, průlezky, pískoviště a velkou travnatou plochu, přírodní „bosochodník“, bezprachové hřiště a zemní trampolínu.

třídy: homogenní (děti stejného věku)

počet dětí ve třídě: max. 28

kroužky a zájmová činnost: angličtina, keramika, plavání, sportovní kroužek, možnost výuky českého jazyka spor děti s odlišným mateřským jazykem ve všech odděleních

společné aktivity pro rodiče s dětmi: společné výtvarné a tvořivé dílny, stužkování předškoláků, besídky, společná setkání při akcích na školní zahradě, charitativní akce, výtvarná výstava

práce s dětmi se specifickými potřebami: Podle potřeb dítěte spolupracujeme s odborníky, zajišťujeme asistenta pedagoga, nejsme bezbariérová MŠ, spolupracujeme s klinickým logopedem a PPP poradnou.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě