MŠ Slunéčko

název: Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988, příspěvková organizace

adresa: Beníškové 988, 150 00 Praha 5 – Košíře

odloučená pracoviště:

Naskové 1214/5, 150 00 Praha 5 – Košíře

Nepomucká 1253/5, 150 00 Praha 5 – Košíře

webové stránky: www.msslunecko.cz

provozní doba: 7.00–17.00 hod.

charakteristika školy: Jsme mateřská škola s programem Začít spolu, který realizujeme ve všech třídách. Dětské kolektivy jsou věkově heterogenní (3–6 let věku). Součástí naší výchovně-vzdělávací strategie je nejen spokojené dítě a spokojený učitel, ale i úzká spolupráce s rodinou, která je nedílnou součástí zdravého a šťastného vývoje dětí. Naším cílem je provázet děti tak, aby jim učení dávalo smysl, bylo autentické, v souvislostech s jejich vnímáním a dovednostmi. Děti by se měly cítit jedinečnými a zároveň součástí celého kolektivu. Pečujeme také o pedagogický leadership a wellbeing všech pedagogických a provozních zaměstnanců, a to pomocí supervizí, mentoringu, společenských aktivit.

vybavení a zázemí: Všechny budovy mají vlastní zahrady, které jsou vybavené herními prvky a umožňují venkovní učení. V zahradě v Beníškové ulici máme tzv. venkovní badatelnu, která je dostupná a přístupná všem dětem ze všech budov. Všechny třídy jsou vybaveny a uspořádány dle konceptu Začít spolu, v tzv. Centrech aktivit, kterých je 11 v každé třídě. Podnětné prostředí průběžně inovujeme a aktualizujeme dle tematických potřeb. Naše škola se nachází nedaleko rozsáhlého parku Cibulka a Vidoule. Dlouhá tradice naší školky v dané lokalitě pomáhá stmelovat a propojovat starousedlíky a nové obyvatele. Tím se nám daří udržovat domácí a bezpečné klima pro všechny, kteří naši školu navštěvují a tráví zde jakkoliv dlouhý čas.

třídy: 5 tříd, heterogenní třídy (věkově smíšené)

počet dětí ve třídě: obvykle max. 25

kroužky a zájmová činnost: Mimoškolní aktivity pro děti nezařizujeme. Pokud ano, reagujeme na poptávku rodičů s ohledem na naše organizační a provozní podmínky.

společné aktivity pro rodiče s dětmi: V rámci spolupráce s rodiči a rodinami dětí naší školy pořádáme dvě celoškolní akce – Vítání jara a Slunéčko fest. V průběhu školního roku každá budova připravuje své akce, např. Loučení s prázdninami, Svatý Martin (průvod s lampiony), tematické rukodělné dílny, loučení s předškoláky, spaní předškoláků ve školce, celodenní výlety. Pracoviště v Naskové ve spolupráci se Spolkem Hájovna pořádá Bramborobraní. To se stalo oblíbeným podzimním setkáním při zpracovávání úrody brambor, které sklidily děti na svých komunitních záhonech.

práce s dětmi se specifickými potřebami: Jsme běžná školka, která v každé třídě zařazuje děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti s odlišným mateřským jazykem. Využíváme personálních podpor asistentů pedagoga a školních asistentů. Podle potřeb každého dítěte spolupracujeme s odborníky, nabízíme individuální rozhovory s rodiči nad pokroky a potřebami jejich dětí. V rámci individuálního přístupu ke každému dítěti provádíme pravidelnou diagnostiku na základě pozorování a vyhodnocování pomocí Konkretizovaných výstupů RVP PV.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě