MŠ U Železničního mostu

název: Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvková organizace

adresa: U Železničního mostu 2629/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov

webové stránky: www.mszelmost.cz

provozní doba: 6.30–17.30 hod.

charakteristika školy: Mateřská škola obklopená prostornou zahradou v těsné blízkosti železničního mostu a projíždějících vlaků: Této zajímavé polohy využíváme i ve svém školním vzdělávacím programu. Zaměřujeme se na jazykovou výchovu – předčtenářskou gramotnost, komunikaci, slovní zásobu, porozumění textu a jazykovou kulturu, každý měsíc máme divadelní představení v MŠ, spolupracujeme s logopedy atd. Přispívá to k všestrannému a harmonickému rozvoji dítěte a spolu s návštěvami okolních základních škol i k snazšímu přechodu do 1. třídy. Nabízíme širokou škálu aktivit, jež už přešly v naše tradice, organizujeme spoustu kroužků a podporujeme mezigenerační setkávání (každotýdenní návštěvy babiček dobrovolnic, vystoupení dětí v Domově pro zrakové postižené – Palata). Řídíme se krédem: „Za naši práci, vstřícnost a ochotu jsou nám odměnou spokojené děti a jejich rodiče.“

vybavení a zázemí: Máme vlastní zahradu s novými herními prvky a zastřešenými pískovišti, altánem, velkou trampolínou a vyvýšenými záhony. Disponujeme i menším vozovým parkem pro děti, zrekonstruovanou kuchyní, moderně vybavenými hernami, třídou s interaktivní tabulí, hobby místnosti s tělocvičným nářadím a dílnou s keramickou pecí.

třídy: homogenní (děti stejného věku)

počet dětí ve třídě: maximálně 26

kroužky a zájmová činnost: Angličtina hrou, Keramika, Sportík, Zpívánky, Výtvarný kroužek, Tanečky, Hezky česky, plavání pro předškoláky, školy v přírodě v Česticích u Strakonic na podzim a na jaře, lyžařská školička v Kořenově – Příchovicích

společné aktivity pro rodiče s dětmi: společná setkání při akcích na školní zahradě: soutěžní odpoledne Kdo si hraje – nezlobí, Čarodějnický rej s opékáním, posezení u vánočního stromu s ochutnávkou cukroví, tvořivá odpoledne s rodiči – dýňobraní, podzimní, vánoční a velikonoční tvořivé dílny, zahradní slavnost s pasováním předškoláků a klaunem, společná setkávání s absolventy MŠ, výstavy s prezentacemi různých zemí – Objevujeme svět kolem nás, přednášky pro rodiče s odborníky aj.

práce s dětmi se specifickými potřebami: Pracujeme s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, podle potřeb dítěte vypracováváme individuálně vzdělávací plány nebo plány pedagogické podpory, spolupracujeme s odborníky z SPC Sluníčko, SPC Libčická, SPC pro sluchově postižené Holečkova, z METY. Máme tři asistenty pedagoga, dvojjazyčného asistenta, logopedické asistenty a mnohaleté zkušenosti s dětmi s OMJ, které hojně navštěvují naši MŠ. Bohužel nejsme bezbariérová MŠ.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě