MŠ Nad Palatou

název: Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace

adresa: Nad Palatou 613/29, 150 00 Praha 5 – Smíchov

odloučené pracoviště: MŠ Pod Lipkami 3183/5

webové stránky: www.msnadpalatou.cz

provozní doba: 6.30–17.00 hod.

charakteristika školy: Mateřská škola se zaměřuje na podporu vyváženého a zdravého životního stylu a na budování pozitivního vztahu k životnímu prostření  Obě budovy mateřské školy mají prostornou zahradu, jsou moderně vybavené a průběžně obnovované. Dbáme na vyvážený program dětí, který respektuje potřeby dětí na vlastní tvořivou hru s vrstevníky. Program zaměřujeme na environmentální výchovu, zdravotní cvičení, příprava snazšího přechodu do 1. třídy (pravidelné návštěvy předškoláků v ZŠ, screening předškolní zralosti, systematická práce s předškoláky). Pěstujeme partnerské vztahy s rodiči i dětmi. Máme program péče o zuby s dentální hygienistkou, pedagogy proškolené v projektu „Zdravé štístko“, který se zaměřuje na pohybový rozvoj a hrubou motoriku, účastníme se pohybového programu České obce sokolské „Cvičíme se zvířátky“.

vybavení a zázemí: moderně vybavené herny, všechny třídy s interaktivní tabulí, vybavení IT pomůckami pro děti, vlastní zahrady s novými herními prvky, pískovišti, záhony pro pěstitelské pokusy a péči o rostliny, venkovní učebna Pod Lipkami, senzorická cestička, nově zrekonstruované kuchyně, pitný režim celý den, domácí kuchyně, umístění školek v klidné lokalitě

třídy: homogenní (děti stejného věku)

počet dětí ve třídě: obvykle max. 26

kroužky a zájmová činnost: angličtina, sportovní kroužek, plavání předškoláků, škola v přírodě s lyžováním, Říkánky, sauna Pod Lipkami, hudební kroužek aj.

společné aktivity pro rodiče s dětmi: zahradní slavnost a pasování předškoláků, adventní besídky, tvořivá odpoledne s rodiči – jarní a podzimní dílny a jiné

práce s dětmi se specifickými potřebami: spolupracujeme s odborníky, zajišťujeme asistenta pedagoga, MŠ Nad Palatou je částečně bezbariérová

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě