MŠ Podbělohorská

název: Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace

adresa: Podbělohorská 2185, 150 00 Praha 5 – Smíchov

odloučené pracoviště: U Nesypky 1509/26, 150 00 Praha 5 – Smíchov

webové stránky: www.msklamovka.cz

provozní doba: 6.30–17.00 hod.

charakteristika školy: Mateřská škola je sedmitřídní předškolní zařízení se dvěma budovami – Hradem (hlavní budova) a Zámečkem (detašované pracoviště). Interiér obou budov vychází z unikátního školního vzdělávacího programu s názvem „Na hradě a v podhradí“, který dětem představuje hravou formou historii a říší pohádek. Hlavní budova – tzv. Hrad se nachází v blízkosti parku Klamovka a disponuje pěti třídami, které obývají pohádkové bytosti: Bubáčci, Kulihrášci, Rarášci, Draci a Čerti. V roce 2022 se k Hradu připojil Zámeček – vila, v níž žil slavný český spisovatel a ilustrátor Ondřej Sekora – v němž se usídlili Skřítci a Trolíci. Zámeček se nachází v blízkosti zahrady Palata, zahrad Kinských a stadionu Strahov. Disponuje rozlehlou zahradou s novými herními prvky, záhonem pro environmentální výchovu a dostatkem zákoutí pro hry dětí.

Zapojujeme se do projektů MŠMT a MČ Praha 5 a pravidelně vítáme studenty pedagogických škol na jejich povinných praxích. Spolupracujeme s nedalekým domem seniorů SeneCura Klamovka, pro jehož klienty děti připravují drobné dárečky, aktivity a představení. Dále jsme v kontaktu s neziskovou organizací Mezi námi mezigeneračně, díky níž do školky dochází čtecí babička. Škola také před Vánoci pořádá sbírku na dárky pro děti z dětských domovů. Podporujeme zdravý vztah dětí k pohybu prostřednictvím saunování a zdravého pískání. Každoročně také pořádáme Sportovní den pro mateřské školy MČ Praha 5. Další událostí je Hradní olympiáda, na níž si zasoutěží všechny třídy mateřské školy. Sportovat mohou děti také s rodiči v Pohádkovém lese. V rámci podpory zdraví organizujeme Týden zdravé výživy. V rámci školního vzdělávacího programu děti seznamujeme také s anglickým jazykem. Předškolní třídy navštěvují základní školy v okolí. Pro děti pravidelně pořádáme exkurze, společné oslavy, návštěvy kina, hradů, divadla a zábavního parku Toboga, nabízíme i noční spaní ve školce se zábavným programem a školu v přírodě. Rodiče se mohou zapojit do chodu mateřské školy účastí na nejrůznějších projektech. Pro veřejnost pořádáme dny otevřených dveří nebo výstavy na plotě, kde představujeme výtvarné práce našich dětí.

vybavení a zázemí: Hrad má vlastní zahradu s herními prvky a dvěma pískovišti. Bezpečnou hrací plochu rozšiřují dvě terasy, z nichž jedna bude v létě 2024 rekonstruována. Je zde také školní jídelna, tři třídy jsou vybavené interaktivní tabulí a zbylé dvě mají k dispozici televizor na promítání. Hrad má moderně vybavené třídy a kabinety. V rámci ŠVP děti navštěvují saunu. Také Zámeček má rozlehlou zahradu s novými herními prvky, dvěma pískovišti a zahradním domkem. I zde se nachází plně a moderně vybavené odborné kabinety, jedna třída má interaktivní tabuli. Na Zámečku bude k dispozici sauna, jejíž stavba začala v prosinci 2023.

třídy: homogenní (děti stejného věku, tzn. 3 roky, 3–4 roky, 4–5 let a 5–6 let)

počet dětí ve třídě: obvykle 25

kroužky a zájmová činnost: Keramika, Výtvarníček, Hudební kroužek, Logopedie na Hradě, Pohádková jóga na Zámečku, Pokusy na Hradě, Pokusy na Zámečku, Tanečky na Zámečku, Fotbalová školička na Zámečku, Angličtina s rodilým mluvčím na Hradě i na Zámečku

společné aktivity pro rodiče s dětmi: Cílem školního vzdělávacího programu je motivovat děti k aktivnímu poznávání – k chuti se učit, přemýšlet a rozhodovat se, proto pořádáme pro děti s rodiči řadu zážitkových činností napříč celým školním rokem. Pořádáme den otevřených dveří, adaptační dny, adaptační dílny, výrobu rodových erbů, které zdobí třídy. V blízkém parku Klamovka se odehrává Pohádkový les, další velkou akcí jsou vánoční a velikonoční jarmarky, na nichž pedagogové prodávají výrobky tvořené s dětmi v rámci řízených činností. Rodiče se mohou zapojit do projektu Česko čte dětem a přijít přečíst pohádku dětem ve třídách. Během školního roku pořádáme další tři velké akce. Říjen je věnovaný projektu Řemesla na Hradě v rámci, nějž dobrovolníci z řad rodičů přichází představit dětem své povolání. Leden je u nás zasvěcený přípravě multikulturní výstavy, kde se rodiče s dětmi prožitkovou formou seznamují se zeměmi svých kamarádů a v jídelně školy ochutnávají kuchyně napříč světem. Celý školní rok zakončujeme Pasováním předškoláků.

práce s dětmi se specifickými potřebami: Úzce spolupracujeme s nedalekou PPP – konzultujeme s odborníky, pořádáme pro rodiče přenášky a domlouváme návštěvu odborníků přímo ve školce. Pedagogové vytvářejí pro děti se specifickými potřebami individuální vzdělávací plán a také zajišťují pomůcky (při práci využíváme např. komunikační kartičky). V případě potřeby zajistíme asistenta pedagoga. V rámci nadstandardních aktivit nabízíme kroužek logopedické prevence pro děti předškolního věku. Třída Bubáčků na hlavní budově umožňuje bezbariérový přístup. Pravidelně se zapojujeme do programů městské části – např. doučujeme děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě