MŠ Hlubočepská

název: Mateřská škola, Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace

adresa: Hlubočepská 90/40, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

webové stránky: www.mshlubocepy.cz

provozní doba: 6.30–17.00 hod.

charakteristika školy: Mateřská škola rodinného typu. Nachází se v klidné části Prahy 5 téměř venkovského rázu. Jedinečnou atmosféru vytvářejí prostory krásné historické budovy, která byla postavena v roce 1895 původně pro účely obecné školy. Při vzdělávání dětí je kladen důraz na vstřícný a laskavý přístup k dětem a na prožitkové učení hrou. Děti jsou vedeny k povědomí o živé a neživé přírodě, o vlivu lidské činnosti na životní prostředí a také k uvědomění si vlastní zodpovědnosti vůči ostatním. Samozřejmostí je také rozvoj předmatematických představ, grafomotoriky, prostorové orientace, logického myšlení nebo předčtenářských dovedností. Vzdělávání dětí je ovlivněno také bezprostřední blízkostí přírody (Prokopské údolí), kam se děti často pod vedením paních učitelek vydávají na dopolední vycházky. V rámci budování komunitních vztahů probíhají odpolední akce pro rodiče s dětmi. Škola disponuje knihovnou, která umožňuje zapůjčení knih dětem domů. Pravidelně jsou ke čtení dětem zváni jejich rodiče a prarodiče. Kroužky, které mateřská škola nabízí, jsou vedeny učitelkami, čímž je zaručena vysoká kvalita.

vybavení a zázemí: Třídy jsou dostatečně prostorné, světlé a kvalitně vybavené pro práci s dětmi, pohybové chvilky i pro volné hraní. K budově školy náleží účelně vybavená školní zahrada s herními prvky a pískovišti pro vyžití dětí. Škola má vlastní školní jídelnu.

třídy: homogenní

počet dětí ve třídě: obvykle max. 25

kroužky a zájmová činnost: kroužek keramiky, environmentální a pohybový kroužek

společné aktivity pro rodiče s dětmi: podzimní akce na zahradě, oslava mezinárodního dne stromů, stezky v blízkém okolí, rozsvěcení vánočního stromečku na zahradě, adventní tvořivé dílny, čarodějnické odpoledne, aktivity ke Dni Země, piknik poblíž školky, zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků, celoročně úkoly na plotě školky…

práce s dětmi se specifickými potřebami: Učitelky pracují s dětmi na základě doporučení odborníků, konzultací s rodiči dětí, pedagogické diagnostiky a vlastních zkušeností. Pro děti se specifickými potřebami je tvořen plán pedagogické podpory, který je aktualizován a vyhodnocován dle potřeby. Díky personální podpoře ze Šablon OP JAK má škola školního asistenta, který pomáhá spoluvytvářet připravené prostředí pro individuální práci s dětmi.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě