MŠ Tréglova

název: Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Tréglova 780, příspěvková organizace

adresa: Tréglova 3/780 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

webové stránky: www.ms-treglova.cz

provozní doba: 6.45–17.00 hod.

charakteristika školy: Mateřská škola má tři třídy, dvě jsou heterogenní a jedna pro mladší děti. Společně děti využívají podnětně vybavené herny a prostornou zahradu. Velký důraz klademe na hru, prožitkové učení, formální hodnocení dětí a zavádění nových trendů vzdělávání. Vzdělávací proces je pro děti radostný, přirozený, podporující touhu po vzdělání a sociální vazby. Hodně se věnujeme rozvoji vztahů mezi rodinou a školkou, otevřené komunikaci učitele s rodiči a včasnému řešení problémů. Rodiče pravidelně informujeme o dění v mateřské škole. Kromě osobních kontaktů, webových stránek a emailové komunikace využíváme také aplikaci Twigsee.

Náš stabilní kolektiv pedagogů pracuje podle moderních metod a je podporován týmem nepedagogických pracovníků. Adaptace probíhá postupně podle potřeb dítěte, ale také zohledňujeme potřeby rodiny. Rozvoj pohybových aktivit je všestranný, podporuje ho vybavení tříd, zahradních herních prvků a možnost využívat Prokopské údolí poblíž naší školky. I proto je ochrana přírody a ekologie začleněna do vzdělávacích programů pro mladší i starší děti. V posledním roce docházky věnujeme zvláštní pozornost přípravě na přechod dětí do základní školy. Děti vedeme průběžně a systematicky tak, aby byly vybaveny znalostmi a dovednostmi nutnými pro úspěšný vstup do základní školy, aby uměly vyjádřit svůj názor, ale také dokázaly brát ohled na jiné lidi.

vybavení a zázemí: vlastní zahrada s novými herními prvky a zastřešeným pískovištěm, kuchyně a jídelna, moderně vybavená herna, třída s interaktivní tabulí

třídy: dvě heterogenní třídy (věkově smíšené pro děti ve věku 4–6 let) a jedna třída pro děti mladšího věku

počet dětí ve třídě: ve dvou třídách 28, v jedné třídě 25 (mladší děti)

kroužky a zájmová činnost: kroužky Předškolák, Dechová cvičení a Metoda dobrého startu pro předškolní děti, angličtina, plavání, saunování v infrasauně v budově školky, návštěvy solné jeskyně. V nabídka kroužků dbáme na to, aby byly smysluplné a poskytovaly dětem rozvoj v jejich individuálních potřebách.

společné aktivity pro rodiče s dětmi: zdobení vánočního stromu a zpěv koled, rozloučení s předškoláky, besídky pro maminky, tvořivé dílny pro tatínky, společná setkání při akcích na školní zahradě, tvořivá odpoledne s rodiči – vánoční a velikonoční dílna, galerie na plotě, plotovka – plnění úkolů pro veřejnost, dětská olympiáda, ,,knihobudka“ pro děti a rodiče

práce s dětmi se specifickými potřebami: podle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky v oblasti školní zralosti, nejsme bezbariérová MŠ, nemáme speciální program ani asistenty

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě