MŠ Lohniského 851

název školy: Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851, Praha 5, příspěvková organizace

adresa: Lohniského 851/12, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

webové stránky: www.skolka-pohoda.cz

provozní doba: 6.45–17.15 hod.

charakteristika školy: Mateřská škola je zapojena do mezinárodního projektu Zdravých škol. Zaměřujeme se především na zdravý životní styl a zdravé životní postoje, komunikaci, spolupráci a osobnost dítěte. Naše motto: „Jednejme s dětmi tak, jak bychom chtěli, aby ostatní jednali s námi.“ V našem Školním kurikulu podpory zdraví klademe důraz na rovnováhu mezi dovednostmi a schopnostmi. Vycházíme z myšlenky, že při současné rychlosti rozvoje technologií není úplně jisté, jaké poznatky budou pro naše děti v budoucnu důležité. Proto klademe největší důraz na dovednosti, které mají nadčasový význam, jsou pro život potřebné a zvyšují šance dětí v životě obstát. K těmto dovednostem patří: umět se učit, umět hledat řešení, umět komunikovat s lidmi i technikou, umět spolupracovat a umět sdělit svůj názor. Naší prioritou je pomoci zformovat kvalitní osobnost dítěte a budovat schopnosti, k nimž patří: mít se rád, být tolerantní a empatický k ostatním, být zodpovědný, respektovat svá práva i práva jiných, být aktivní, poznat a rozvíjet vlastní dovednosti, mít vztah k přírodě, k tradicím a chránit je, pečovat o své zdraví a bezpečí, chápat pojem zdraví i v rovině psychické, vnímat důležitost udržitelného rozvoje vedoucí k rovnováze na planetě.

vybavení a zázemí: Škola má čtyři moderně vybavené třídy v námořnickém stylu, v každé třídě je klavír, kvalitní didaktické pomůcky, vybavení PC a tablet. Děti mají k vyžití velkou zahradu, nadstandardní je umístění školy přímo u Prokopského údolí.

třídy: dle projektu zdravých škol jsou věkově smíšené

počet dětí ve třídě: 28 dětí, třídy jsou smíšené (3–7 let). Nejsme malí a velcí, ale říkáme si plavčíci, námořníci a budoucí kapitáni a vzdělávací program je celý motivován v námořnickém stylu.

kroužky a zájmová činnost: kmenové učitelky zajišťují výuku angličtiny 2 x týdně a hudební výchovy.  Zdarma jako součást výchovně-vzdělávacího procesu zajišťují učitelky individuální logopedickou péči (vystudovaný logoped – surdoped), grafomotorická cvičení, individuální práci s dětmi s odkladem školní docházky (OŠD) a nadanými dětmi. Externí specializované firmy zajišťují plavání, flétnu, aerobik, malý kuchař, sportovní kroužek, tvoření, balet, florbal a další. Kroužky nejsou součástí výchovně-vzdělávacího procesu, a proto jsou směrovány do odpoledních hodin (kromě plavání). Jejich otevření určuje zájem rodičů. Nadstandardně je předškolním dětem věnován Projekt předškolák – 1 x měsíčně výlety mimo MŠ s ekologickým zaměřením.

společné aktivity pro rodiče s dětmi: Zahradní seznamovací akce s rodiči, projekt Návrat kapitánů (2x ročně k nám přicházejí naši prvňáčci i s rodiči), Pasování kapitánů (loučení se s předškoláky), Lampionový průvod, dílničky pro děti na školní zahradě, vzdělávací akce a přednášky pro rodiče i veřejnost.

práce s dětmi se specifickými potřebami: bezbariérová MŠ, třídy jsou smíšené, v každé z nich bývá obvykle jedno handicapované dítě, se kterým spolupracuje jeho pedagogický asistent. Podle potřeb dítěte spolupracujeme s odborníky, zajišťujeme asistenta pedagoga.

 

 

   

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě